Wiara szuka zrozumienia

Grupa docelowa: Młodzież Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Prawdy wiary, Rozum, Wolność

1. Dzikus…

WSTĘP

Gdy poznaję kogoś nowego, mam do czynienia z dzikim zwierzęciem, spotykam się z nową sytuacją, mam pracować na urządzeniu, którego nigdy dotąd nie spotkałem – potrzebny jest czas oswojenia. Muszę się wtedy oswoić z sytuacją, istotą, urządzeniem. Spróbujmy przez chwilę postawić się w takiej sytuacji…

AKTYWIZACJA

Praca w grupach, potrzebne będą kartki A4 z wyrysowanymi sytuacjami, w środku pole do wypełnienia. Człowiek i… nowo poznany pies, nowy człowiek, nowy samochód, nowy model telefonu, nowy dział matematyki, nowy tomik wierszy, nowy gatunek piwa. Zadanie do wykonania: na czym będzie polegało oswojenie się w nowych, zaproponowanych przez Was sytuacjach sytuacjach?

Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum klasy. Czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

 1. Poznawanie i odkrywanie daje sporo radości?
 2. Gdzie pojawiają się problemy?
 3. Co sprawia najwięcej satysfakcji?
 4. Co najbardziej zniechęca?
 5. Jak pokonać przeciwności?
 6. Ile czasu potrzeba na oswojenie, przywyczajenie się do nowej sytuacji?

PUENTA

Jest jeszcze jedno oswojenie, o którym nie było tutaj mowy: dokonuje się między człowiekiem a Bogiem. Św. Ireneusz napisał kiedyś: „Słowo Boże zamieszkało w człowieku i stało się synem człowieczym, by PRZYZWYCZAIĆ człowieka do objęcia Boga, a Boga do zamieszkania w człowieku zgodnie z upodobaniem Ojca?”

Podobnie jak człowiek szuka sposobów na poznanie, na ?oswojenie? nowego elementu swojego świata, podobnie i BÓG POSZUKUJE SPOSOBÓW, jak człowiekowi się objawić, aby ten mógł w Niego uwierzyć, jak ukazać mu siebie

 

2. Wiara ludzi

WSTĘP

Najwięcej o swoich poszukiwaniach Bóg powiedział człowiekowi przez Pana Jezusa. Do Niego też zwracali się ludzie z wiarą, aby otrzymać łaski dla siebie.

AKTYWIZACJA

Praca w grupach. Uczniowie otrzymują fragment z Ewangelii – opis spotkania Jezusa z człowiekiem, który z wiarą zwraca się ku Niemu. Po przeczytaniu tekstu uczniowie odpowiadają na pytanie: co możemy powiedzieć o wierze człowieka zwracającego się do Jezusa?

Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum klasy. Czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

 1. Czy taka wiara sprawdziłaby się w naszych czasach?
 2. Wiara zrodzona z choroby i cierpienia – zalety i wady?
 3. Co mogło się stać po uzdrowieniu?
 4. Co jest pierwsze – wiara czy łaska?

PUENTA

Widzimy tutaj, że najpierw jest w człowieku wiara, potem działanie Jezusa. Ono jest owocem tej wiary, jej skutkiem, jej wyrazem. Jeśli chcemy doświadczyć Bożego działania również i my możemy się zwracać ku Bogu z naszą wiarą, dokładnie z taką, jaka posiadamy… Ale czy na pewno to ludzka wiara jest pierwsza? Może jednak Boża łaska?…

 

3. Bóg i człowiek

WSTĘP

Bóg i dzisiaj wychodzi naprzeciw człowiekowi. Chce się dać poznać. Wykorzystuje stare, dobre sposoby, poszukuje też nowych… W jaki sposób tutaj nastąpi oswojenie między człowiekiem XXI wieku a Bogiem? Wymyślaliśmy dotychczas, jak człowiek oswaja się z drugim człowiekiem lub różnymi przedmiotami. Teraz pomóżmy Panu Bogu w dotarciu do człowieka… co może sprawić, że będę na niego bardziej otwarty?…

AKTYWIZACJA

Praca na forum. Metoda – dyskusja. Pytanie: Co może sprawić, że człowiek może Bogu bardziej wierzyć? Że będzie w Niego bardziej wierzyć?[3]

PUENTA

Zarówno stare, jak i nowoczesne oswojenie w wierze ? zbudowanie pomostu między Bogiem i człowiekiem przebiega w kilku krokach:

 • ŁASKA 

KKK 53 Wiara jest łaską, otrzymujemy ją od Boga, On pierwszy okazuje inicjatywę, On pierwszy wyraża miłość człowiekowi, zupełnie za darmo, wiarę otrzymujemy z miłości Boga do człowieka, zupełnie niezasłużonej, Bóg żyje we mnie, porusza moje serce i chce, abym się ku Niemu zwracał, tylko dlatego wiara jest w ogóle możliwa,

 • AKT CZŁOWIEKA

KKK 154-155 Wiara jest aktem ludzkim; ufam Bogu i wyznaję prawdy wiary, nie sprzeciwia się to ani mojej wolności, ani rozumności – one współpracują z łaską Bożą,

 • AKT ROZUMU

KKK 156-159 Wiara jest aktem rozumu i szuka zrozumienia ? wierzę w Boga i pragnę lepiej Go poznać i lepiej zrozumieć; wiem, że głębsze poznanie będzie z kolei domagać się ode mnie większej wiary, coraz bardziej przenikniętej miłością,

 • AKT WOLNOŚCI

Wiara jest aktem ludzkiej wolności; człowiek odpowiada Bogu zupełnie dobrowolnie, do wiary nikogo nie można zmuszać, ani narzucać jej siłą.

 

TEKSTY DO PRACY W GRUPACH

Setnik z Kafarnaum

5 Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, 6 mówiąc: ?Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi? 7 Rzekł mu Jezus: ?Przyjdę i uzdrowię go?. 8 Lecz setnik odpowiedział: ?Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. 9 Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Chodź tu!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi?. 10 Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: ?Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. 11 Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. 12 A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów?. 13 Do setnika zaś Jezus rzekł: ?Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś?. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

Zadanie: napiszcie poniżej, co możemy powiedzieć o wierze człowieka zwracającego się do Jezusa? Jak tę wiarę wyraża? Co chce osiągnąć przez wiarę? Jak Jezus na tę wiarę odpowiada?

Uzdrowienie dwóch niewidomych

27 Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: ?Ulituj się nad nami, Synu Dawida!? 28 Gdy wszedł do domu niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: ?Wierzycie, że mogę to uczynić?? Oni odpowiedzieli Mu: ?Tak, Panie!? 29 Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: ?Według wiary waszej niech wam się stanie!? 30 I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: ?Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!? 31 Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Zadanie: napiszcie poniżej, co możemy powiedzieć o wierze człowieka zwracającego się do Jezusa? Jak tę wiarę wyraża? Co chce osiągnąć przez wiarę? Jak Jezus na tę wiarę odpowiada?

Wiara kobiety kananejskiej

21 Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. 22 A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: ?Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha?. 23 Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: ?Odpraw ją, bo krzyczy za nami!? 24 Lecz On odpowiedział: ?Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela?. 25 A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: ?Panie, dopomóż mi!? 26 On jednak odparł: ?Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom?. 27 A ona odrzekła: ?Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów?. 28 Wtedy Jezus jej odpowiedział: ?O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!? Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Zadanie: napiszcie poniżej, co możemy powiedzieć o wierze człowieka zwracającego się do Jezusa? Jak tę wiarę wyraża? Co chce osiągnąć przez wiarę? Jak Jezus na tę wiarę odpowiada?

Córka Jaira

21 Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. 22 Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: 23 ?Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła?. 24 Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. 35 Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: ?Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?? 36 Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: ?Nie bój się, wierz tylko!?. 37 I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. 38 Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, 39 wszedł i rzekł do nich: ?Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi?. 40 I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. 41 Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: ?Talitha kum?, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań!” 42 Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. 43 Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Zadanie: napiszcie poniżej, co możemy powiedzieć o wierze człowieka zwracającego się do Jezusa? Jak tę wiarę wyraża? Co chce osiągnąć przez wiarę? Jak Jezus na tę wiarę odpowiada?

Uzdrowienie epileptyka

14 Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. 15 Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. 16 On ich zapytał: ?O czym rozprawiacie z nimi?? 17 Odpowiedział Mu jeden z tłumu: ?Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. 18 Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli?. 19 On zaś rzekł do nich: ?O plemię niewierne, dopóki mam być z wami? Dopóki mam was cierpieć? Przyprowadźcie go do Mnie!? 20 I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. 21 Jezus zapytał ojca: ?Od jak dawna to mu się zdarza?? Ten zaś odrzekł: ?Od dzieciństwa. 22 I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam!?. 23 Jezus mu odrzekł: ?Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy?. 24 Natychmiast ojciec chłopca zawołał: ?Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!? 25 A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: ?Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego!?. 26 A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: ?On umarł?. 27 Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. 28 Gdy przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: ?Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?? 29 Rzekł im: ?Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą <i postem>?.

Zadanie: napiszcie poniżej, co możemy powiedzieć o wierze człowieka zwracającego się do Jezusa? Jak tę wiarę wyraża? Co chce osiągnąć przez wiarę? Jak Jezus na tę wiarę odpowiada?

Niewidomy pod Jerychem

46 Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. 47 Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: ?Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!? 48 Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: ?Synu Dawida, ulituj się nade mną!? 49 Jezus przystanął i rzekł: ?Zawołajcie go!? I przywołali niewidomego, mówiąc mu: ?Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię?. 50 On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. 51 A Jezus przemówił do niego: ?Co chcesz, abym ci uczynił?? Powiedział Mu niewidomy: ?Rabbuni, żebym przejrzał?. 52 Jezus mu rzekł: ?Idź, twoja wiara cię uzdrowiła?. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Zadanie jest następujące: napiszcie poniżej, co możemy powiedzieć o wierze człowieka zwracającego się do Jezusa? Jak tę wiarę wyraża? Co chce osiągnąć przez wiarę? Jak Jezus na tę wiarę odpowiada?

 

Kilka intuicji zaczerpnąłem z: Józef Tischner, Jacek Żakowski, Tischner czyta Katechizm, Znak, Kraków 1996, s. 40nn