Wiara i życie

Grupa docelowa: Młodzież Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Ciśnienie, EKG, Kryzys wiary, Prawdy wiary, Wiara życie

1. Co niedziela w kościele

WSTĘP

Doskonale znamy na pamięć wyznanie wiary. Recytujemy je zaraz po kazaniu niedzielnym – ciekawym lub nie. Recytujemy je półgłosem w tłumie ludzi, którzy przyszli do kościoła. Wiemy, co za chwilę będzie i tak nas nic nie zaskoczy…

Choć zaskoczyć może w tym momencie jedna myśl [ jak się ma do mojego życia to, co teraz wyznaję? Jaki mają wpływ na moje życie te prawdy, które teraz wraz z innymi ludźmi wyznaję, mrucząc półgłosem?…

AKTYWIZACJA

Praca indywidualna. Metoda: wykres EKG. Każdy otrzymuje pasek papieru, długi i wąski, podobny do wydruku EKG (a może zrobić to po prostu na papierze milimetrowym? tak będzie najbardziej ciekawie!).

Na pasku jest wypisany w jednej linii tekst niedzielnego wyznania wiary oraz zaznaczona skala w postaci określeń. Przykładowe określenia: radykalnie, bardzo mocno, dość mocno, średnio, tak sobie, słabiutko, nijak, prawie wcale, zero, czy ja w to wierzę? Te określenia skali mogą być oczywiście inne ? wg inwencji prowadzącego. Wydruków należy przygotować tyle, ilu jest uczniów w klasie.

Zadanie do wykonania: zastanawiamy się, na ile dana prawda wiary, na ile dana część wyznania ma wpływ na jego życie codzienne? Na ile liczymy się z tą prawdą? Na ile ta prawda nas „rusza”?

Trzeba zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa i zaznaczyć, że nikt nie będzie tego oglądał i sprawdzał, że praca jest tylko i wyłącznie dla nich. Chyba, że ktoś chce ją zaprezentować i omówić na forum klasy. Ale coś takiego można zrobić tylko przy zupełnej dobrowolności ze strony ucznia i chęci do porozmawiania (miałem takie sytuacje i nawet fajnie to później wychodzi…).

Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum – TYLKO dla otwartych, chętnych osób. Czas na chwilę dyskusji.

PUENTA

Dlaczego warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób prawdy wiary wpływają na moje życie? Na przykład, aby móc cokolwiek sensownie odpowiedzieć, gdy ktoś o to zapyta. „Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się uzasadnienia tej nadziei, która was jest” (1 P 3,15).

 

2. Odejść?

WSTĘP

Kryzys wiary jest wielką szansą. Św. Piotr napisał w swoim liście słowa: „Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się uzasadnienia tej nadziei, która was jest” (1 P 3,15). Jestem przekonany, że miał tu na myśli tych, którzy stali poza chrześcijaństwem. Jestem również przekonany, że miał tu na myśli również siebie samego!!!

Przyjrzyjmy się takiej sytuacji, która była w stanie podkopać i najmocniejszą wiarę. Oto Jezus mówi uczniom rzeczy szokujące: mają spożywać Jego Ciało i pić Jego Krew, aby mieć życie wieczne.

J 6,53-67:

Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść?

AKTYWIZACJA

Praca w grupach z w/w tekstem ewangelicznym. Zadanie do wykonania: wiemy, ze wielu uczniów odeszło, ale wiemy, ze wielu pozostało nadal. W grupie szukamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego słysząc takie słowa, w świetle Prawa – bluźniercze – uczniowie mimo wszystko pozostali? Dlaczego nadal chodzili z Jezusem?

Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum przez przedstawicieli grup. Czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

  1. To dość dramatyczny moment – czy my też takie mamy w życiu?
  2. Co zrobić, gdy trzeba szybko podjąć decyzję?
  3. Zgorszenie – jak nim zarządzać?
  4. Kim był Jezus dla tych, którzy odeszli? Kim był Jezus dla tych, którzy przy Nim pozostali?

PUENTA

Najważniejszy argument przedstawi za chwilę w tej scenie sam św. Piotr: „Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6, 68-69).

W tym impasie, prawdziwie kryzysowej sytuacji niezrozumienia nauczania Jezusa, zawierzenie Jemu oraz łaska wiary pomogła podjąć decyzję uczniom, którzy pozostali. To, w co uwierzyli, zdecydowanie wpłynęło na ich życie, nadało mu po raz kolejny kształt.

 

3. Dlaczego?

WSTĘP

W moim życiu również co jakiś czas przychodzą takie chwile, kiedy pod wpływem kryzysu, powodzenia czy innych impulsów, muszę podjąć decyzję – idę za Jezusem czy odchodzę od Niego. Różne mogą być przyczyny tego, że wiara i jej prawdy wpływają na moje życie oraz że zupełnie się nimi nie przyjmuję w mojej codzienności. Przyjrzyjmy się im przez chwilę jeszcze.

AKTYWIZACJA

Praca w grupie, potrzebny rysunek CIŚNIENIOMIERZ. Jest to w przybliżeniu coś jak tarcza zegara ciśnieniomierza, zaznaczyć można wzorcowe ciśnienie 120/80. Zadanie do wykonania: powyżej w miejscu skali można wpisać to, co „podnosi ciśnienie” ? czyli dzięki czemu wiara ma wpływ na moje życie? Poniżej tego wzorcowego ciśnienia można wpisać, co osłabia tętno współpracy życia i wiary ? czyli jakie są powody, że wiara nie ma wpływu na życie człowieka?

Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum klasy. czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

  1. Czy wiara i życie mogą współistnieć i na siebie nie wpływać?
  2. Na czym polega równowaga między ich wpływami na nasze myślenie?
  3. Co ma większą moc? Kiedy to widać?
  4. Na czym polegałoby „zdrowe ciśnienie” między nimi?

PUENTA

Każda z tych przyczyn jest wyzwaniem i szansą na rozwój wiary, na stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. To, co ubogaca moją wiarę, przybliża mnie do Boga, sprawia, że mogę coraz więcej o Nim wiedzieć, coraz bardziej w Niego wierzyć i coraz bardziej Go kochać.

Jeśli czegoś nie rozumiem, jeśli mam jakieś wątpliwości, zastrzeżenia, to tym bardziej mogę uparcie i dociekliwie szukać rozwiązania. Mądrze przeżyty kryzys wiary tylko przybliża do Boga!