Konsekwencje wiary w Boga

Grupa docelowa: Młodzież Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Konsekwencje wiary, Prawdy wiary

1. Chwila refleksji

WSTĘP

Proponuję na wstępie chwilę ciszy i zastanowienie się w ciszy serca nad jedną sprawą – zastanów się chwilę nad swoją własną wiarą

AKTYWIZACJA

Praca na forum klasy. Chwila ciszy na refleksję nad swoją wiarą.

OPCJA – CHWILA DYSKUSJI

 1. Jaka jest nasza wiara?
 2. Co jest jej mocną stroną? Słabą stroną?
 3. Z czego się cieszę? Co mnie smuci?
 4. Jakie są szanse na jej rozwój?
 5. Jakie zagrożenia przed nią stoją?…

PUENTA

Poprosiłem o chwilę ciszy (ewentualne wypowiedzi), ponieważ będziemy się poruszać dzisiaj w przestrzeni wiary. Nasze słowa, przemyślenia będą poruszały tę delikatną strunę ku zbudowaniu i rozwojowi, ku zamieszaniu również, z którego wyniknie dociekliwość w poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane pytania.

 

2. Piramida

WSTĘP

Gdy zobaczę kogoś w kościele, gdy zobaczę na szyi medalik, krzyżyk, to wtedy wnioskuję, że człowiek ten jest chrześcijaninem,  że wierzy w Boga. Sądzę też, że wiara ta ma wpływ na jego życie, postępowania, podejmowanie decyzji. Że wiara jego ma konsekwencje w życiu.

AKTYWIZACJA

Praca indywidualna lub w małych grupach. Każda osoba lub grupa otrzymuje 6 karteczek. Zadanie do wykonania: hasłami należy wypisać na kartkach, jakie konsekwencje wynikają z wiary w życiu zwykłego człowieka?

Kartki układamy w piramidę: 1 – 2 – 3. Najważniejsza, najpoważniejsza  konsekwencja na górze, potem następne – mnie istotne wg uznania piszących. Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum – metoda karuzeli lub przez odczytanie. NIE ZBIERAĆ PIRAMID! BĘDĄ JESZCZE POTRZEBNE! Czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

 1. Dlaczego taka hierarchia?
 2. Czy konsekwencje powtarzają się w różnych grupach?
 3. Czego zabrakło?
 4. Czy hirarchia jest jedynie postulowana czy realna i życiowa?

PUENTA

KKK ukazuje nam następujące konsekwencje wiary w Boga:

223 Poznawać wielkość i majestat Boga: „Wielki jest Bóg, choć nieznany” (Hi 36, 26). Dlatego „na pierwszym miejscu trzeba służyć Bogu”28.

224 Żyć w dziękczynieniu: jeśli Bóg jest Jedyny, to wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, pochodzi od Niego: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4, 7). „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?” (Ps 116,12).

225 Poznawać jedność i prawdziwą godność wszystkich ludzi: wszyscy oni zostali uczynieni „na obraz i podobieństwo Boże” (Rdz 1, 26).

226 Dobrze użytkować rzeczy stworzone: wiara w Jedynego Boga pozwala nam na używanie wszystkiego, co Nim nie jest, w takiej mierze, w jakiej zbliża nas do Niego, a także na odrywanie się od wszystkiego w takiej mierze, w jakiej nas od Niego oddala.

227 Okazywać Bogu zaufanie we wszystkich okolicznościach, a nawet w przeciwnościach. Wyraża to wspaniale modlitwa św. Teresy od Jezusa:

Niech nic cię nie niepokoi, / niech nic cię nie przeraża.
Wszystko mija, / Bóg się nie zmienia.
Cierpliwość osiąga wszystko. / Temu, kto ma Boga,
Nie brakuje niczego. / Bóg sam wystarcza.

 

3. Decyzja

WSTĘP

Dobrze jest być konsekwentnym w życiu. Można dać dobry przykład dziecku, być OK wobec współpracownika, traktować też samego siebie z większą godnością. Gorzej człowiek czuje się wtedy, gdy coś się nie udaje i za konsekwencję trzeba zdrowo płacić.

AKTYWIZACJA

Praca w grupach, każda ma przed sobą ułożoną wcześniej piramidę. Metoda – smutny niewolnik egipski. Potrzebny jest obrazek niewolników żydowskich zatrudnionych przy niewolniczej pracy (np. Uśmiechnięta Biblia, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 1997, s.95).

Przykładowy rysunek (źródło pinterest.com)

Zadanie: wchodzimy w rolę takiego niewolnika, któremu przychodzi do głowy taka myśl: gdybym tak wyrzekł się mojego narodu, mojej wiary, wtedy na pewno lepiej by mnie traktowano… ocaliłbym siły i zdrowie, na pewno i rodzinie lepiej by się wiodło… Szukamy odpowiedzi na pytanie: co człowiek traci będąc konsekwentny w wyznawanej wierze?

Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum. czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

 1. Wiara wiąże się z życiowymi stratami?
 2. Bilans zysków i strat ze względu na wiarę – jak wygląda?
 3. Jak dzisiaj podchodzimy do cierpienia z powodu wyznawanej wiary?
 4. Jaka będzie wiara przyjęta pod wpływem ucisku?

PUENTA

 1. Problemem dzisiejszych czasów nie jest wzrost ilości ludzi niewierzących, nie jest odchodzenie ludzi od Kościoła.
 2. Najważniejszym problemem współczesnego Kościoła jest to, że w życiu chrześcijanina wiara traci wpływy na postępowanie i decyzje. Wiara przestaje kształtować ludzkie życie, zamienia się w rytuał oderwany od życia, czasami już bardzo nieprzystający do życia.

Dodatek – lektura o prześladowaniu chrześcijan