Czym jest prawda wiary?

Grupa docelowa: Młodzież Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Jak poznać Boga, Poznanie Boga, Prawda wiary

1. Jest wiele światów

WSTĘP

Wydawałoby się, że świat jest jeden… i rzeczywiście jest jeden. Jako ludzie żyjący na tej planecie jesteśmy ograniczeni prawami ziemi i nawet wyruszając w kosmos musimy w kabinie rakiety lub na pokładzie wahadłowca stworzyć warunki przypominające życie na ziemi, bo w bezpośrednim spotkaniu ze światem kosmosu czeka nas śmierć. Można do zobaczyć szczególnie w filmie „Kontakt”, gdzie po uzyskaniu kontaktu z obcą cywilizacją i zbudowaniu pojazdu według jej wskazówek, ludzie wkładają do pojazdu dodatkowe wyposażenie, główną bohaterkę (gra ją znakomita aktorka Jodie Foster) pakują w kombinezon, nawet truciznę jej dają, gdyby sytuacja wymknęła się jej spod kontroli…

Lecz gdyby wyraźniej przyjrzeć się temu światu, to można dostrzec coś niezwykłego. Otóż można dostrzec, że dla człowieka Bóg przygotował ziemię jako dom – świat stworzony harmonijnie z wielu światów. Spróbujmy teraz poznać kilka z nich…

AKTYWIZACJA

Praca w grupach. Metoda – formularz „Światy”. Uczniowie otrzymują przygotowane wcześniej kartki z naklejonymi zdjęciami prasowymi, przedstawiającymi różne wymiary ludzkiego życia i świata człowieka: świat muzyki, smaku i apetytu, samochodów, przyszły świat, świat wojny, sportu, starości,  hazardu, żagli, podniebnych podróży. Uczniowie mają za zadanie odpowiedzieć na pytania postawione na kartkach, dotyczące każdego z tych „światów” i jego praw. Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum. Czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

 1. Żyjemy w jednym świecie, czy w wielu jakby równoległych?
 2. Jak przetrwać w tych światach?
 3. Ich ilość i różnorodność nas rozwija czy niszczy?
 4. Jakie miejsce wśród nich zajmuje świat naszej wiary?

PUENTA

Każdy z tych światów jest dobry, każdy jest ludzki. Aby jednak nie zagubić się wśród pokus, niebezpieczeństw i propozycji tych ludzkich światów, trzeba poznać, zaakceptować i mądrze wykorzystywać prawa, które nimi rządzą. W życiu człowieka jest jeszcze jeden ważny świat, w który człowiek uczestniczy, niedostępny dla ludzkiego wzroku – jest to świat Bożego ducha, czyli samego Boga.

Prawami, które rządzą tym światem są PRAWDY WIARY. Z katechizmu znamy główne prawdy naszej wiary. Poznajemy dzięki nim nie tylko naszą wiarę, ale i samego Boga:

 1. Jest jeden Bóg
 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem, aby nas przez śmierć krzyżową odkupić i zbawić.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boska jest każdemu człowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

2. Jak poznać Boga?

WSTĘP

1 List św. Jana Apostoła 4,12 mówi nam, że „Nikt nigdy Boga nie oglądał”. Powstaje zatem pytanie: czy my możemy Go poznać, skoro i tak nikt Go nigdy nie widział? Przedmioty materialne można poznać oglądając je, sprawdzając ich strukturę, cechy, właściwości itp. Istoty żywe – zwierzęta i rośliny – poznajemy badając ich naturę, sposób życia, zwyczaje… Inaczej jednak jest z osobami. Osoby nie można poznać metodami, którymi poznajemy świat materii nieożywionej, czy świat zwierząt i roślin. Potrzeba czegoś jeszcze… Spróbujmy zatem poznać nowego człowieka, może będzie to człowiek zagadkowy, intrygujący, ciekawy…

AKTYWIZACJA

Praca w parach. Można zastosować metodę 2-4-8. Spośród dostępnych zdjęć uczniowie wybierają zdjęcie jednej osoby. Zadaniem jest przyjrzenie się jej i wykazanie umiejętności „czytania” człowieka: co mogę powiedzieć o człowieku, którego widzę na zdjęciu?

Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum. Czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

 1. Czy sprawdza się tu przysłowie „Jak cię widzą, tak cię piszą”?
 2. Czego się nie dowiemy przyglądając się innym?
 3. Bóg jest niewidzialny, skąd zatem wiedza o Nim?

PUENTA

 1. Ze zdjęcia, wyglądu osoby, sytuacji, w której się znajduje, można się wiele dowiedzieć, Ale to nie wszystko – to jest raczej wierzchołek góry lodowej, to jest jednak często sądzenie po pozorach.
 2. Osoba musi się nam OBJAWIĆ. Objawienie to szczególny sposób poznania jakiejś OSOBY. Osoba musi się otworzyć sama, odsłonić, niejako objawić, wtedy będę mógł ją poznać. Bóg objawia się właśnie w taki sposób – ukazuje w historii samego Siebie, objawia się ludziom i oni Go poznają. Prawdy wiary są objawieniem Boga człowiekowi, człowiek je spisał zachwycony tym, co u Boga poznał. Prawdą wiary jest wiadomość dotycząca świata Bożego ducha, niedostępna dla naszego ludzkiego poznania, przekazana przez Pana Boga w Jego Objawieniu.
 3. Jest to wiadomość o rzeczywiście istniejącym świecie. Trzeba tutaj podkreślić realizm istnienia tego świata.
 4. Dlatego prawdy wiary nie posiadają charakteru umownego.

 

3. Jezus Chrystus – najdoskonalszym objawieniem Boga

WSTĘP

Ktoś może jednak powiedzieć: takie spisane zasady, prawdy wiary jeszcze mi nie wystarczają. Czy jest zatem coś, co pozwoli mi w sposób pełny, oczywisty, doskonalszy poznać Boga? Jest taki sposób… Przecież o Bogu najwięcej mówił ludziom Jezus Chrystus, przecież działał w imię Boże.

W Ewangelii wg św. Jana jest napisane: Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Przyjrzyjmy się zatem kilku sytuacjom z życia Jezusa i postawmy pytanie: co możemy na podstawie tych sytuacji powiedzieć o Bogu?

AKTYWIZACJA

Prowadzący rozdaje uczniom fragmenty z Ewangelii z opisami różnych sytuacji, w których można przyjrzeć się postępowaniu Pana Jezusa. Uczniowie pracują w grupie: ich zadaniem jest przeczytanie tekstu i zastanowienie się, co można na jego podstawie powiedzieć o Bogu i Jego działaniu przez Jezusa Chrystusa?

Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum. Czas na dyskusję. Poniżej przykładowe fragmenty.

PYTANIA DO DYSKUSJI

 1. Jak Jezus dzisiaj działa w Kościele?
 2. Czy historia, nowoczesność pozwalają odkryć jego działanie?
 3. Jest wiele różnych teorii na temat Jezusa – gdzie jest prawda o NIM?
 4. Bóg jest w tym świecie? Zapomniał o nim?…

PUENTA

Biblia naucza nas w Liście do Hebrajczyków 1,1-3: Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.