Wiara i pobożność, czyli jak zostać faryzeuszem?

Grupa docelowa: Młodzież Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Dar wiary, Faryzeusz, Prawdy wiary, Wiara pobożność

1. Co sądzimy o faryzeuszach?

WSTĘP

W codziennym języku używamy określeń „faryzeusz”, „faryzejskie postępowanie” itp. Kiedy z nich korzystamy, jakie mają znaczenie?

AKTYWIZACJA

Praca na forum. Metoda – dyskusja. Rozmawiamy o znaczeniu słowa „faryzeusz”, o sytuacjach związanych z używaniem tego słowa.

PUENTA

Określenia „faryzeusz” używamy wobec ludzi, którzy rozczarowują nas dwulicowością. Zazwyczaj wieszamy psy na faryzeuszach. Skąd się to bierze? Przynajmniej z dwóch powodów:

 • W naszym codziennym życiu dwulicowość nie cieszy się powodzeniem, jest cnotą zdecydowanie wątpliwą, byli jednak faryzeusze, którzy z powodzeniem ją kultywowali, Jezus wyrzuca im takie postępowanie (Mt 23,23-33):

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda! Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?

 • Ponieważ my jesteśmy chrześcijanami, wyznawcami Chrystusa, którego oni prześladowali. Byli przeciwnikami Pana Jezusa, czekali na Jego błąd, aby Go pochwycić i skazać na śmierć. W końcu z pomocą zdrajcy Judasza udało im się pojmać Jezusa, skazać Go na śmierć i ukrzyżować rękami Rzymian.

 

2. Pytanie o pobożność

WSTĘP

W gruncie rzeczy faryzeusze byli przecież bardzo pobożnymi ludźmi! Starali się bardzo dokładnie wypełniać przepisy Prawa. Można nawet przeczytać w Ewangelii, jak uczciwie starali się żyć, a nawet jak jeden z nich się grzecznie i pilnie modlił. Mam jednak wrażenie, że pobożność nie szła u nich w parze z życiem…

AKTYWIZACJA

Praca w grupach z formularzem modlitwy faryzeusza i celnika. Wykonujemy polecenie napisane na kartce. Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum. Czas na dyskusję

 

 

PYTANIA DO DYSKUSJI

 1. Kim byli celnicy?
 2. Jak się modlić najlepiej?
 3. Czego Pan Bóg oczekuje po naszej modlitwie?
 4. Czego my po niej oczekujemy?
 5. Po co w ogóle jest modlitwa?

PUENTA

 1. Faryzeusz modlił się rzeczywiście pilnie i w skupieniu, rzetelnie i nawet podszedł bardzo blisko ołtarza. A „wiadomo”, że tam mają odwagę podejść tylko ludzie najbardziej pobożni…
 2. Kłopot w tym, że jego modlitwa polegała na wymianie swoich własnych darów, które ofiarował Panu Bogu, jego własnych zasług, porównywaniu się z innymi… Chrystus w tej przypowieści wykpił takie postępowanie, taką pobożność, uznał je za bezwartościową.
 3. Pobożność musi być wyrazem wiary. Wiara jest fundamentem pobożności. Faryzeusze nie wierzyli w Chrystusa – Zbawiciela, dlatego Jego nauczanie i cuda wzbudzały w nich wściekłość, a nie wdzięczność Bogu.

 

3. Być faryzeuszem to jednak nic strasznego…

WSTĘP

Był sobie faryzeusz, który coś jednak załapał z nauczania Chrystusa. Miał na imię Nikodem.

AKTYWIZACJA

Praca w grupach. Uczniowie otrzymują tekst z Ewangelii o spotkaniu Chrystusa z Nikodemem. Tekst posiada jednak „dziury”. Zadaniem uczniów jest uzupełnić te puste miejsca- wg własnego uznania, z poczuciem humoru.

Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum. Odczytanie pełnego tekstu. Czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

 1. Jakie „dziury” mają nasze wyobrażenia o ludziach dobrych i pobożnych?
 2. Czego nie wiemy o ludziach, którzy w naszych oczach uchodzą za niegodziwych?
 3. Być sprawiedliwym w trudnych czasach, wśród niegodziwych ludzi… jak?

PUENTA

 1. Greckie „narodzić się na nowo” można przetłumaczyć też jako „narodzić się z wysoka, z góry”. Co z tego wynika? Wiara jest darem Boga dla człowieka, Bóg jest pierwszy ze swoim darem, człowiek na niego odpowiada.
 2. Wierzyć, jak faryzeusz… można przeczytać wasze teksty, analizę modlitwy faryzeusza i celnika w świątyni.
 3. Natomiast możemy naśladować faryzeusza Nikodema, ponieważ wiara Nikodema znalazła swój konkretny wyraz: był przy pogrzebie Jezusa. Był wtedy bardziej odważny niż apostołowie?…
 4. Wiara to nie pobożne uniesienia, jakie mieli faryzeusze, nie skrupulatne przestrzeganie Prawa, przesadne i formalistyczne oraz towarzyszące mu poczucie wyższości, ale działanie z miłości: „wiara działająca przez miłość” (Ga 5,6b).