Bóg jest Ojcem I

Grupa docelowa: Młodzież Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Bóg Ojciec, Ojcze nasz, Oswojenie, Prawdy wiary

1. Rodzinka

WSTĘP

Świętowanie ma w naszej tradycji charakter bardzo rodzinny. Spotykamy się z bliskimi, rodziną i przyjaciółmi. Dzielimy się radością i miłością. Chcemy ją sobie okazywać zwłaszcza w tym świątecznym czasie. Ale kiedy przychodzą zwykłe, szare dni także warto mieć dla siebie czas, dobre słowo i pamiętać o okazywaniu sobie miłości w rodzinie… Zwłaszcza jeśli chodzi o kierunek: rodzice – dzieci.

AKTYWIZACJA

Praca w grupach. Formularz – rodzinka. Zadanie do wykonania: dokończyć zdanie: „Ojciec i matka prawdziwie kochają swoje dziecko, gdy…” Następnie – na zasadzie analogii – dokonujemy „przełożenia” przykładów miłości rodzinnej na miłość Boga do człowieka.

Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum. Czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

 1. Czy Boże i ludzkie OJCOSTWO mają zatem coś wspólnego ze sobą?
 2. Czy Bóg posługuje się w wyrażaniu miłości sposobami macierzyńskimi?
 3. Czy łatwo jest cechy rodzicielskie przypisać Panu Bogu?

PUENTA

 1. KKK 238 Wzywanie Boga jako „Ojca” jest znane w wielu religiach. Bóstwo często jest uważane za „ojca bogów i ludzi”.
 2. W Izraelu Bóg jest nazywany Ojcem, dlatego że jest Stwórcą świata.
 3. Bóg jest Ojcem jeszcze bardziej z racji Przymierza i daru Prawa danego Izraelowi, Jego „synowi pierworodnemu” (Wj 4, 22). Jest także nazywany Ojcem króla Izraela.
 4. W sposób zupełnie szczególny jest „Ojcem ubogich”, sierot i wdów, którzy są objęci Jego miłującą opieką.
 5. KKK 239 Określając Boga imieniem „Ojciec”, język wiary wskazuje przede wszystkim na dwa aspekty:
 • że Bóg jest pierwszym początkiem wszystkiego i transcendentnym autorytetem
 • oraz że równocześnie jest dobrocią i miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci.

6. Ta ojcowska tkliwość Boga może być wyrażona w obrazie macierzyństwa, który jeszcze bardziej uwydatnia immanencję Boga, czyli bliskość między Bogiem i stworzeniem.

7. Język wiary czerpie więc z ludzkiego doświadczenia rodziców, którzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi przedstawicielami Boga. Jednak doświadczenie to mówi także, że rodzice ziemscy są omylni i że mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa.

8. Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie płci. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest Bogiem.

9. Przekracza także ludzkie ojcostwo i macierzyństwo, chociaż jest ich początkiem i miarą: nikt nie jest ojcem tak jak Bóg.

KKK 240 Jezus objawił, że Bóg jest „Ojcem” w niezwykłym sensie; jest Nim nie tylko jako Stwórca; jest On wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego Syna, który wiecznie jest Synem tylko w relacji do swego Ojca: „Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11, 27).

KKK 241 Dlatego właśnie Apostołowie wyznają Jezusa jako Słowo, które na początku było u Boga i jest Bogiem, jako „obraz Boga niewidzialnego” (Kol 1,15), jako „odblask Jego chwały i odbicie Jego istoty” (Hbr 1, 3).

 

2. Oswojenie

WSTĘP

Najczęściej odmawianą modlitwą jest prawdopodobnie OJCZE NASZ. Jest to modlitwa, której nauczył Jezus swoich uczniów. My także jej używamy w liturgii i codziennym pacierzu. Zwróćmy dzisiaj uwagę na jej pierwsze słowo: OJCZE. Zwracamy się do Boga, jak do taty… To w pewnych momentach życia bywa bardzo proste i oczywiste. Są jednak też i chwile, w których ciężko jest człowiekowi to sobie wyobrazić.

Mówi o tym nawet Katechizm: KKK 239: Jednak doświadczenie to mówi także, że rodzice ziemscy są omylni i że mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa.

AKTYWIZACJA

Rozmowa na forum. Pytanie: jak nauczyć się ufności do Boga nie mając dobrego wzorca?

PUENTA

 1. KKK 2779: Zanim uczynimy naszym to pierwsze wezwanie Modlitwy Pańskiej, dobrze będzie najpierw pokornie oczyścić nasze serce z niektórych fałszywych wyobrażeń „tego świata”.
 2. Pokora każe nam uznać, że „Ojca nikt nie zna, tylko Syn” i ci, którym „Syn zechce objawić”, to znaczy „prostaczkowie” (Mt 1 l, 25-27).
 3. Oczyszczenie serca dotyczy powstałych w naszej historii osobistej i kulturowej wyobrażeń ojca lub matki, które wpływają na naszą relację do Boga. Bóg, nasz Ojciec, przekracza kategorie świata stworzonego.
 4. Odnosić nasze idee w tej dziedzinie do Niego lub przeciw Niemu, byłoby tworzeniem bożków po to, by je czcić lub burzyć.
 5. Modlić się do Ojca, to znaczy wejść w Jego misterium, którym jest On sam i które objawił nam Jego Syn: Wyrażenie „Bóg Ojciec” nigdy nikomu nie było objawione. Gdy sam Mojżesz zapytał Boga, kim On jest, usłyszał inne imię. Nam to imię zostało objawione w Synu, bo imię to zawiera nowe imię Ojca.