Bóg jest Ojcem II

Grupa docelowa: Młodzież Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Bóg jest Ojcem, Bóg Ojciec, Prawdy wiary, Serce, Wzór ojca

1. Ideał ojca

WSTĘP

Każdy dziecko ma ojca. Jeden jest spełnieniem dziecięcych i młodzieńczych marzeń o ojcu. Inny – i tak się zdarza – nie zasługuje na to, aby tak się do niego zwracać. Czasami przyglądam się mężczyznom, chłopakom, których uczę w szkole… Zastanawiam się – jakimi będziecie ojcami?

AKTYWIZACJA

Praca w grupach. Metoda formularz gotowy lub do zrobienia. Przykład gotowego formularza jest poniżej. Przykład formularza do zrobienia: uczniowie z kartki wycinają krawat, muszkę lub jakiś inny symbol dorosłego mężczyzny, w polu którego wpisać będzie można odpowiedź na pytanie: jakie są cechy idealnego ojca?

Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum. Czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

  1. Istnieją idealni ojcowie?
  2. Kto chciałby być idealnym ojcem? Mieć idealnego męża i ojca swoich dzieci?
  3. Na czym polega współczesny ideał ojca?
  4. Skąd brać przykłady, wzorce?

PUENTA

  1. Dlaczego taki mocny akcent ojcowski już na początku naszej katechezy? Ponieważ w wyznaniu wiary mówimy następujące słowa: wierzę w Boga OJCA wszechmogącego… chciałbym, abyśmy zatrzymali się dzisiaj nad słowami BÓG OJCIEC…
  2. Nie tylko w chrześcijaństwie, ale i w wielu innych religiach świata Bóg został nazwany „Ojcem”. Człowiek przeniósł na podstawie analogii ze swojego własnego życia, pojęcie ojca na Boga.
  3. Uczynił to z dwóch powodów:
  • Bóg jest dawcą życia i ojciec jest dawcą życia,
  • Bóg, podobnie jak ojciec, zarządza ludzką rodziną.

4. KKK 238: Wzywanie Boga jako „Ojca” jest znane w wielu religiach. Bóstwo często jest uważane za „ojca bogów i ludzi”. W Izraelu Bóg jest nazywany Ojcem, dlatego że jest Stwórcą świata (Pwt 32,6;Ml 2,10). Bóg jest Ojcem jeszcze bardziej z racji Przymierza i daru Prawa danego Izraelowi, Jego „synowi pierworodnemu” (Wj 4, 22). Jest także nazywany Ojcem króla Izraela (2 Sm 7,14). W sposób zupełnie szczególny jest „Ojcem ubogich”, sierot i wdów, którzy są objęci Jego miłującą opieką (Ps 68,6).

5. To, że kogoś nazywamy ojcem dokonuje się na zasadzie jego podobieństwa do Boga. Oto olbrzymia odpowiedzialność ziemskiego ojca, który u swego dziecka kształtuje pojęcie ojca i objawia mu Boga samego.

6. Gdy mówimy „wierzę w Boga OJCA…”, to nie chodzi tu o przeniesienie słowa „ojciec” z naszego słownika na Boga. Tu jest odwrotnie. Zanim świat zaistniał, Bóg już był Ojcem. To Bóg użycza swego ojcowskiego autorytetu każdemu ojcu na ziemi.

7. W chrześcijańskiej religii odkrywamy, że Bóg jest pierwszym Ojcem i wzorem wszystkich ojców na ziemi. Dlatego warto życzyć naszym ojcom, aby nosili w sobie wszystkie możliwe cechy wskazujące nam Boga.

8. Serce człowieka zostało tak stworzone przez Boga, że chce do tego Boga wszechmogącego, nieskończenie mądrego, świętego zwrócić się ze słowem „Tato…” To jest sama istota naszego podobieństwa do Boga.

9. Bóg bowiem stworzył nasze serce na podobieństwo Serca Syna Swojego. Dlatego Syn nauczył nas modlitwy: Ojcze nasz…