Bóg jest wszechmogący

Grupa docelowa: Młodzież Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Bóg wszechmogący, Bruce wszechmogący, Granice wolności, Prawdy wiary

1. Wszystko mogę?

WSTĘP

Wyobraź sobie – w pewnym momencie ktoś daje ci nieograniczoną władzę czynienia wszystkiego, co chcesz… Nie musisz się z nikim liczyć, z żadnymi względami, opiniami, nikt tej władzy ci już nigdy nie odbierze… Jesteś jak Bóg… Życie staje się rajem?

AKTYWIZACJA

Praca indywidualna. Zadanie: wypisz na kartce to, co chciałbyś zrobić posiadając nieograniczoną moc, być niczym Bóg… Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum – osobiście lub kartki czyta prowadzący. Czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

 1. Przyjemnie jest mieć taką moc?
 2. Wszechmoc wzbudziła w nas jakieś inne uczucia oprócz euforii?
 3. Powinniśmy na co dzień mieć więcej takich możliwości?
 4. Jakie byłyby konsekwencje ludzkiej wszechmocy?
 5. Jesteśmy jako ludzi egotowi na  taką sytuację?

PUENTA

 1. Posmakowaliście trochę prawdziwie Bożej mocy… wierzymy przecież w Boga, Ojca WSZECHMOGĄCEGO… jak wykorzystaliście tę wszechmoc? Komu przyniosła korzyść? Komu smutek i poczucie krzywdy?
 2. „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” – to są słowa anioła Gabriela skierowane do Maryi w chwili zwiastowania.
 3. Bóg jest wszechmogący.
 4. Jego wszechmoc posiada dwa bardzo ważne aspekty:
 • pierwszy dotyczy jego MOCY; okazał ją w swoim stworzeniu, prawach natury, zjawiskach fizycznych, harmonii świata,
 • drugim jest nieograniczona MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA, On może uczynić cokolwiek tylko zechce… jest to twórcza potęga; granicą dla niej jest tylko Jego wola ? może czynić tylko to, co sam chce…

2. Granice?

WSTĘP

Wróćmy na chwilę do haseł, które wypisaliście na kartkach. Być wszechmogącym – to zajęcie pasjonujące. Ale taka wolność – jak każda prawdziwa wolność – posiada pewne granice. Jakie granic posiadałaby wasza wszechmocna wolność?

AKTYWIZACJA

Praca na forum. Metoda – dyskusja. Zadanie – odpowiadamy na w/w postawione pytanie. Czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

 1. Wolność posiada granice czy nie?
 2. Jak nauczyć się tych granic?
 3. Pomagają czy przeszkadzają?

PUENTA

 1. Bóg może się zgodzić na jeszcze jedno ograniczenie swojej wolności. Ma to miejsce wówczas, GDY STWARZA ISTOTĘ WOLNĄ. Od tego momentu musi się liczyć z jej wolnością, a prze to Jego wszechmoc jest już ograniczona. Dotyczy to zarówno aniołów jak i ludzi.
 2. Stwarzając wolne istoty, Bóg liczy na współpracę, na wykorzystanie przez wolnego człowieka potęgi modlitwy, czynienia dobra… wielu darów nie otrzymujemy tylko dlatego, że o nie NIE PROSIMY.

3. Małpowanie Pana Boga

WSTĘP

Szatanowi bardzo zależy na tym, aby przekonać człowieka, że Bóg niby wszystko dał człowiekowi, lecz jednak ma coś ukrytego tylko dla siebie… że nie podzielił się wszystkim z człowiekiem, lecz coś zazdrośnie strzeże dla siebie… i że niewiele trzeba, aby być takim jak On.

Rdz 1,1-5: A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?” Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”.

AKTYWIZACJA

Praca w grupach. Metoda – formularz OCZY. Zadanie do wykonania: rysujemy zamknięte oczy i w tle powiek wpisujemy odpowiedź na pytanie: Kim stanie się w naszych oczach Bóg, gdy posłuchamy podszeptów węża? Czas na wykonanie zadania. Prezentacja na forum. czas na dyskusję.

PYTANIA DO DYSKUSJI

 1. Czy drzewa były ogrodzone? Zabezpieczone przed człowiekiem?
 2. Bóg coś ukrywał przed człowiekiem?
 3. Buntując się przeciw niemu naprawdę odkrywamy to, co schowane?
 4. Czy teraz mamy – w sensie symbolicznym – zamknięte czy otwarte oczy?

PUENTA

Niebezpieczeństwa związane z wypaczonym spojrzeniem na Boga są następujące:

 • Człowiek pragnie potraktować Boga jak sługę; skoro wszystko możesz, to zrób dla mnie to czy tamto… to jest koniec życia duchowego i religijnego! Zapomina się wtedy, że to nie Bóg jest do naszej dyspozycji, ale my jesteśmy do Jego dyspozycji!
 • Utożsamienie Bożej wszechmocy z przemocą i potraktowanie Boga jak tyrana… dlaczego nie zrobi porządku na tym świecie? Żal i pretensje ze strony człowieka… a tymczasem On czeka na opowiedzenie się człowieka po stronie dobra lub zła… to jest czas próby mojej wolności, a z tą wolnością On się po prostu liczy!

Katecheza opracowana na podst.: Edward Staniek, Sześć prawd wiary, Wydawnictwo Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1997, s. 25.