Katecheza rodzinna. 20. niedziela zwykła, rok B

Grupa docelowa: Rodziny Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: 20. niedziela zwykła, Katecheza rodzinna, rok B

1. czytanie (Prz 9,1-6)

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie. Do tego, komu brak mądrości, mówiła: Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi!

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZICÓW I DZIECI

Budujemy z klocków dom mądrości (można go także namalować lub stworzyć w inny sposób). Ważne są KOLUMNY – budując dom poszukujemy wspólnie odpowiedzi na pytanie o 7 sposobów na bycie mądrym człowiekiem.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Czas na spacer i lampkę wina tylko we dwoje.

TEMATY DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

Wymyślamy argumenty na to, że lepiej jest być dzisiaj głupim niż mądrym! Możemy się tez zastanowić, czy kroczenie drogą rozwagi nie jest czasami po prostu nudne… w końcu w życiu przydaje się pewna doza szaleństwa…

Psalm (Ps 34,2-3.10-15)

REFREN: Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, ci, co się Jego boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, szukającym Pana niczego nie zabraknie.

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Powściągnij swój język od złego, a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZICÓW I DZIECI

„Powściągnij swój język od złego, a wargi swoje od kłamstwa…” w tym tygodniu szczególnie dbamy o słowa i sposób, w jaki zwracamy się do siebie nawzajem…

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Rozmowa o wzajemnym szacunku i pokoju w małżeństwie – jak w najbliższym czasie będziemy o niego dbać?

TEMATY DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

Po co szukać Boga, skoro się go znalazło w Kościele katolickim? Czy Bóg jakoś naprawdę wynagradza tych, którzy go szukają? Czy karze także tych, którzy za Nim nie tęsknią?

2. czytanie (Ef 5,15-20)

Baczcie pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZICÓW I DZIECI

Rozmowa o dobrym wykorzystywaniu i marnowaniu czasu w naszej rodzince.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Małżeńska modlitwa dziękczynna.

TEMATY DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

Naprawdę za wszystko warto dziękować Bogu? Nawet za zło, które człowieka w życiu spotyka?

Ewangelia (J 6,51-58)

Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZICÓW I DZIECI

Zabawa rodzinna. Potrzebujemy przybory do pisania i kartki. Zadanie jest następujące: wybieramy z tekstu Ewangelii różne słowa, np. żywy, chleb, dać, spożywać, mieć, ciało. Potem na czas wypisujemy odpowiedzi na różne pytania, np.: Co może być żywe? Z czym można zjeść chleb? Co można komuś dać? Co można spożywać? Jakie rzeczy chciałbyś mieć? Z czego składa się ludzkie ciało? Wygrywa ta osoba (lub drużyna z rodzica i dzieci), która w określonym czasie wypisze najwięcej przykładów.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Pamiętacie jeszcze, o co modliliście się po przyjęciu Komunii św. na Mszy św., w czasie której udzielaliście sobie sakramentu małżeństwa?

TEMATY DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

Zbadajcie sprawę częstego przyjmowania Komunii św. dzisiaj zachęca się do tego jak najczęściej, czy dawniej też tak było? Niezupełnie…