Dary pierwszych chrześcijan

Grupa docelowa: Dorośli Rodzaj nauki: Homilia Tagi: Dz 4, Imię Jezus, Pierwsi chrześcijanie

1. Trzy dary, którymi żyli członkowie pierwszej wspólnoty:

  • wspólna, jednomyślna modlitwa,
  • głoszenie Słowa z odwagą,
  • działanie mocy Jezusa – w Jego imię czynienie cudów i znaków.

2. Tak jest do dzisiaj. Tym żyjmy i teraz, w czasie epidemii.

Gidle, 20 kwietnia 2020, Dz 4, 32-31