Duch Święty i my

Grupa docelowa: Dorośli Rodzaj nauki: Homilia Tagi: Duch Święty, Dz 15, Kościół, Sobór Jerozolimski

1. Dwie tendencje w pierwotnym Kościele: poganie najpierw mają przyjąć zwyczaje żydowskie i Przymierze, dopiero potem przyjmują chrzest; druga tendencja – poganie nie muszą wchodzić w żydowskie Przymierze, ale mogą od razu przyjąć chrzest w imię Jezusa. Była w związku z tymi dwiema tendencjami walka, spory, podziały, podstępy i kłótnie. Po kilku latach przychodzi rozstrzygnięcie – o nim dzisiaj w czytaniu.

2. „Duch Święty i my” – to jest najprostsze określenie Kościoła. Bez wiary w żywą obecność i działanie Ducha Świętego staniemy się zwyczajnym stowarzyszeniem bardziej czy mniej pobożnych ludzi.

3. Od Maryi, która w Gidlach nam króluje i wstawia ię za nami, uczmy się otwartości na działanie Ducha Świętego.

Gidle, 15 maja 2020, Dz 15, 22-31