Eliasz i Elizeusz

Grupa docelowa: Dorośli Rodzaj nauki: Homilia Tagi: 1 Krl 19, Eliasz, Eliasz i Elizeusz, Elizeusz, Powołanie Elizeusza

1. Nie każdy miał płaszcz w czasach Eliasza. Płaszcz był wtedy symbolem władzy. Zarzucić go na kogoś znaczyło – przekazać swoją moc i misję!

2. Eliasz przekazał je Elizeuszowi, bogatemu rolnikowi (12 par wołów). Wezwał go do starań o czysty kult prawdziwego Boga w Izraelu.

3. Zaraz na początku pojawił się zgrzyt. Eliasz bowiem robił wszystko od razu, bez wahania. Bóg mówił – Eliasz działał.

4. Elizeusz ma zupełnie inny styl działania. Chce najpierw pożegnać stare życie. Zgoda.

5. Woły i pług to część historii również tego miejsca. W czasie orki rolnik znalazł Figurkę MB Gidelskiej.

6. Jaka nauka płynie dzisiaj dla nas? Bóg przychodzi w codzienności – przy banalnych zajęciach, wzywa do wielkich rzeczy – nawet drobiazg ma znaczenie, dla Bożych spraw i choroby nie ma jutra!

Gidle, 13 czerwca 2020, 1 Krl 19, 19-21