Jacyś uczniowie

Grupa docelowa: Dorośli Rodzaj nauki: Homilia Tagi: Dz 19, Efez, Św. Paweł Apostoł

1. Św. Paweł w trzeciej podróży misyjnej przybywa po długiej wędrówce do Efezu z Antiochii. Tu widzimy nietypową sytuację, ponieważ spotyka jakichś uczniów znających tylko chrzest Janowy (joanitów). Po nauczaniu, chrzcie i włożeniu rąk otrzymują dary Ducha Świętego.

2. Nietypowe jest to, że św. Paweł najpierw spotyka uczniów, a dopiero potem udaje się do synagogi. Wcześniej zaczynał zawsze od odwiedzenia synagogi, głoszenia Ewangelii i dopiero potem spotykał uczniów.

3. Tę nietypowość możemy zauważyć także w pewnym sensie w naszych czasach. Otóż jest sporo ludzi wychowanych niereligijnie, nawet ochrzczonych, którzy życie Kościoła i wiadomości poznają poza wspólnotą Kościoła, wiedzeni jakąś intuicją, Bożym ogniem, pragnieniem…

4. Prośmy pokornie Pana Boga, aby ożywiał ich zaczątki wiary, aby przyłączyli się do wspólnoty Kościoła.

Gidle, 25 maja 2020, Dz 19, 1-8