Katecheza rodzinna, 2. niedziela zwykła, rok B

Grupa docelowa: Rodziny Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: 2 niedziela zwykła, Katecheza rodzinna

1 CZYTANIE (1 Sm 3, 3b-10. 19) Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!» Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu mój. Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha». Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Oto słowo Boże.

Pytania do dyskusji z nastolatkiem

 1. Czy można usłyszeć głos Boga?
 2. Co znaczy, że słowo upada na ziemię?
 3. Co myślisz o tym TEKŚCIE?

Pytania do rozmowy z małymi dziećmi?

 1. Gdzie spał Samuel? Co to jest przybytek Pański?
 2. Co zrobić, aby szybko wstawać i nie lenić się z rana?
 3. Po czym poznajemy, że na co dzień Pan jest z nami?
 4. Może macie chęć na KOLOROWANKĘ?

Zadanie do wykonania w rodzinie

Rozmowa na temat naszego reagowania na słowa, wołanie, uwagi krytyczne. Robimy spis oczekiwań rodzinnych pt. „Rady Helego i Samuela”.

PSALM Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana, * a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową, * śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, * lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. * Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: † Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, * a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu † i nie powściągałem warg moich, * o czym Ty wiesz, Panie.

Pytania do dyskusji z nastolatkiem

 1. Czego właściwie Bóg od ludzi oczekuje? Kiedyś chciał ofiar, potem Jezus się ofiarował, Psalm mówi, że Bóg otworzył uszy… O co tu chodzi?
 2. Po co Bóg otwiera nam uszy na Jego słowa?
 3. Czy pełnienie woli Bożej to zawsze radość?

Pytania do rozmowy z małymi dziećmi?

 1. Czy naprawdę Prawo mieszka w naszych sercach? Na czym to polega?
 2. Czy to wstyd być człowiekiem ufającym Panu Bogu i mówić o tym innym ludziom?
 3. Pieśń nowa to jakaś nowa piosenka lub przebój?

Zadanie do wykonania w rodzinie

Wspólne śpiewanie, kolędowanie…

2 CZYTANIE (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20) Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! Oto słowo Boże.

Pytania do dyskusji z nastolatkiem

 1. Moje ciało jest moje czy Chrystusa?
 2. Co dzisiaj możemy nazwać rozpustą?
 3. Czy całowanie się lub pieszczoty to grzech?
 4. Co znaczy, że moje ciało jest jakimś przybytkiem?
 5. Należą do samego siebie, czy jestem niewolnikiem kupionym przez Pana Boga?

Pytania do rozmowy z małymi dziećmi?

 1. Jak możemy połączyć się z Panem?
 2. Gdzie w człowieku znajduje się dusza? LEKTURA dla rodziców.

Zadanie do wykonania w rodzinie

Przytulamy się do siebie i słuchamy bicia serca. Albo – jedna osoba gryzie coś chrupiącego, a inna przystawia jej ucho do czaszki z góry i słucha chrupania.

Ewangelia (J 1, 35-42)

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza » – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr. Oto słowo Pańskie.

Pytania do dyskusji z nastolatkiem

 1. Dlaczego Jan powiedział, że Jezus jest Barankiem Bożym?
 2. Kim był Mesjasz? CO znaczyło dla Żyda znalezienie Mesjasza?
 3. Dlaczego uczniowie Jana poszli za Jezusem? Czy Janowi nie było przykro, że go opuścili?

Pytania do rozmowy z małymi dziećmi?

 1. Co to znaczy KEFAS?
 2. Jak być twardym? Czy zawsze trzeba i można być twardym?
 3. Może macie chęć na POSZUKIWANIA lub KOLOROWANKĘ?

Zadanie do wykonania w rodzinie

W czasie spaceru szukamy ciekawych kamieni. Po powrocie myjemy je, suszymy i piszemy na nich słowo KEFAS. Można je ozdobić wg własnego uznania.