Katecheza rodzinna. 21. niedziela zwykła, rok B

Grupa docelowa: Rodziny Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: 21. niedziela zwykła, Katecheza rodzinna, rok B

1. czytanie (Joz 24,1-2a.15-17.18b)

Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami: Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym! Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZICÓW I DZIECI

Na kartce papieru większego formatu zaznaczamy punkt, który ma symbolizować naszą rodzinkę ( można także narysować małe postacie). Następnie zastanawiamy się wspólnie, co jest bliskie naszej rodzinie, co jest dla nas ważne, a co jest nam dalekie i obce? Punktami na kartce zaznaczamy wymienione przez nas sytuacje, sprawy. Punkty podpisujemy. Odległość punktu od naszej rodzinki  wybieramy wspólnie.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Przypominamy różne rzeki, które widzieliśmy w życiu i wspomnienia z nimi związane.

TEMATY DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

Służyć Bogu… kiedyś to jakoś inaczej brzmiało… byli panowie i służący… a dzisiaj? Służenie Bogu wyszło już z mody, z obiegu, czy te słowa są jeszcze aktualne?

Psalm (Ps 34,2-3.16-23)

REFREN: Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu.

Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia.
On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana.

Zło sprowadza śmierć grzesznika, wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan odkupi dusze sług swoich, nie zazna kary, kto się doń ucieka.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZICÓW I DZIECI

Zabawa w słuchanie. Siadamy przy stole lub blacie w kuchni, zamykamy oczy i staramy się zachować absolutną ciszę. Jedna osoba bierze szpilkę i upuszcza ją z pewnej wysokości na stół (blat). Wszyscy liczymy w myślach, ile razy usłyszeliśmy spadającą szpilkę?

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Sprawdzamy dokładnie, ile chwały Pana jest na ustach współmałżonka. Metoda sprawdzania – do wyboru przez parę.

TEMATY DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

Dlaczego sprawiedliwy człowiek musi cierpieć, a dopiero potem Pan go wybawia? Nie może Bóg sprawić, że porządni ludzie nie będą mili problemów?

2. czytanie (Ef 5,21-32)

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZICÓW I DZIECI

Zabawa – podobieństwa. Całą rodzinką wypisujemy w słupku odpowiedź na pytanie: w jaki sposób mąż troszczy się o żonę? Idziemy na ilość, wszystkie najpiękniejsze sposoby dozwolone. Potem szukamy analogii do troski Chrystusa o Kościół. Wymaga to pewnego wysiłku, ale…

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Miłowanie. Forma, czas trwania i miejsce – do wyboru.

TEMATY DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

Czy po to, aby wierzyć w Boga, naprawdę potrzebny jest wspólnota Kościoła?

Ewangelia (J 6,54.60-69)

Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZICÓW I DZIECI

Rozmawiamy o szemraniu. Na czym polega szemranie? Jakie przynosi skutki? Jak można sobie z nim poradzić? Co jest lepsze od szemrania?

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

W co ostatnio uwierzyliśmy i co poznaliśmy w naszym małżeństwie?

TEMATY DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

Słowa to słowa. Dlaczego słowa Jezusa są duchem i życiem? Co to może znaczyć?