Katecheza rodzinna. 22. niedziela zwykła, rok B

Grupa docelowa: Rodziny Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: 22. niedziela zwykła, Katecheza rodzinna, rok B

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: „A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny». Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?”

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZICÓW I DZIECI

Planujemy rodzinnie zadanie na najbliższy tydzień: na co będziemy zwracali szczególną uwagę słuchaniem?

Czego możemy w tym tygodniu najbardziej strzec? Jakie polecenia szczególnie mądrze wypełniać?

Porozmawiajmy o różnych znakach w naszym życiu codziennym. O znakach drogowych, o znakach spotykanych w przedszkolu, szkole, w miejscach publicznych. Co się dzieje, gdy ich przestrzegamy? Co się dzieje, gdy nie szanujemy ich poleceń i wskazań? Zadanie do wykonania: narysować kilka znaków (na wzór drogowych), które pomogą i przypomną nam o ważnych zasadach obowiązujących w naszym domu.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Czy Bóg jest blisko nas, małżonków? Kiedy się możemy o tym przekonać?

TEMATY DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

 1. Wygodniej jest wierzyć w Boga bliskiego człowiekowi, czy raczej takiego, który nie bardzo już w naszych czasach daje sobie radę z ludźmi i światem? Co właściwie dzisiaj rozumiemy pod pojęciem Prawa Bożego? Przykazania? Nauczanie Kościoła? Objawienia? Przepisy kościelne? Przykazania? Jakiego Prawa mamy przestrzegać?
 2. Dlaczego dzisiaj musimy przestrzegać przykazań, które Bóg dał narodowi wybranemu? Przecież to jest Stare Prawo, a my żyjemy w wolności dzieci Bożych, którą przyniósł nam Chrystus Pan!
 3. A może – skoro żyjemy i Izraelici doszli do Ziemi Obiecanej – te przykazania i Prawo już nie obowiązują?
 4. Kto właściwie decyduje o tym, co obowiązuje, a co nie obowiązuje?
 5. Na czym polega to, że Bóg uczy nasz wypełniać te prawa i nakazy? Czy to znaczy, że mogę się czasami pomylić? Jak Bóg mnie będzie tego uczył? W szkole? W kościele? W domu? Jak długo mam sie tego uczyć? Kolejna rzecz do nauczenia się? Kiedy będę wiedział, że to już umiem?
 6. Dlaczego dzisiaj te prawa mogą być także naszą „mądrością i umiejętnością”?
 7. Co przykazania mówią nam o Bogu? Co w nich sam Bóg mówi nam o Sobie samym?
 8. Dlaczego Jego prawa i nakazy mogą być dla ludzi znakiem bliskości Bożej? Czy rzeczywiście czuje się bliskość Boga wypełniając przykazania?
 9. Na czym polega sprawiedliwość Bożych praw i nakazów? Wszystkich obowiązują tak samo? Czy wszyscy będą tak samo z nich rozliczani?
 10. Może niektóre z nich się już przeżyły? Może niektóre warto zmienić? Na czym polegałyby te zmiany?
 11. „Nic nie dodacie… nic nie odejmiecie…” Dlaczego zatem Kościół rości sobie prawo do interpretacji prawa Bożego? Dlaczego ludzie zarzucają Kościołowi, że zmienia Prawo Boże?

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu, kto swym językiem oszczerstw nie głosi.
Kto nie czyni bliźniemu nic złego, nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, ale szanuje tego, kto się boi Pana.
Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZICÓW I DZIECI

 1. Rozmawiamy o tym, co znaczą słowa z dzisiejszego Psalmu „nigdy się nie zachwieje”…
 2. Potem szukamy jeszcze innych cech człowieka, dzięki którym nie zachwieje się on w codziennym życiu…
 3. Obejrzeć album ze zdjęciami gór. Może przypomnieć sobie rodzinne wyprawy w góry? Obejrzeć zdjęcia z takiej wyprawy.
 4. Warto także przypomnieć sobie różne ciekawe wydarzenia związane z wyprawą w góry. Coś wesołego, a może trudnego?
 5. Zastanówmy się, jak góry działają na nasze serca? Czy rzeczywiście można w nich doświadczyć Bożej potęgi i mocy?

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Modlitwa za naszych sąsiadów, a może coś jeszcze?

TEMATY DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

 1. Dlaczego czasami podziwia się ludzi, którzy czynią zło, zamiast potępić ich postępowanie?
 2. Czy znacie chociaż jednego człowieka, który spełnia wymagania stawiane przez psalm?
 3. Czy to znaczy, że góra święta pozostanie pusta? A może będą na niej tylko ludzie żyjący w dawnych czasach?
 4. Skąd wziąć moc, aby żyć tak, jak mówi psalm?
 5. Dlaczego właściwie tacy idealni ludzie mają zamieszkać na jakiejś górze?
 6. Dlaczego ta góra jest święta?
 7. Dlaczego nie zachwieje się człowiek postępujący uczciwie? Czy będzie rzeczywiście twardy jak beton?
 8. Chciałbyś być takim człowiekiem?
 9. Czy wizja takiego postępowania może przynieść sukces w naszych czasach?

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZICÓW I DZIECI

Dyskusja rodzinna – poszukujemy odpowiedzi na pytanie: na czym polega oszukiwanie siebie samego?

Wspomnienie przy modlitwie o różnych ludziach potrzebujących naszej pomocy. Może poświęcić razem na jakiś dobry cel parę groszy z domowego budżetu?

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Szczególna opieka nad współmałżonkiem w tym tygodniu.

TEMATY DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

 1. Na czym polega zachowywanie się nieskalanym od wpływów świata? Czy świat jest czymś złym, że trzeba się od niego izolować? Jak dzisiaj rozumieć te słowa?
 2. Jaki ma sens powiązanie darów od Boga i Jego cechy niezmienności?
 3. W jaki sposób mamy wprowadzać w czyn Słowo Boże?
 4. Dlaczego jest ono w nas zaszczepione? Co oznacza zaszczepienie? Co oznacza przyjęcie? Czy to Słowo może być zaszczepione i się nie przyjąć?
 5. W jaki sposób to Słowo nas zbawia?
 6. Czy dzisiaj można być nieskalanym od wpływów świata?
 7. Jak dzisiaj opiekować się sierotami i wdowami? Czy to wskazanie jest jeszcze aktualne? Kiedyś takich osób było dużo więcej niż dzisiaj… Może zamienić je na jakąś bardziej pilną potrzebę?

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZICÓW I DZIECI

Spowiedź I – piątkowa.

Rozmowa o tym, co brudzi ludzkie serce oraz wymyślenie i narysowanie maszyny do czyszczenia serca. Maszynę można ją także ulepić z plasteliny albo wykonać z innych materiałów. Powinna kilka dni postać gdzieś w domu, aby można było do niej wrócić w jakieś sytuacji.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Poszukujemy w sobie nawzajem czegoś wyjątkowo pięknego.

TEMATY DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

 1. Które zwyczaje starszych (rodziców, dziadków, poprzednich pokoleń) są wartościowe dla współczesnych nastolatków?
 2. Obmycie rąk to czynność higieniczna. O jaką higienę chodzi w dzisiejszej Ewangelii?
 3. Na czym mogło kiedyś polegać znaczenie gestu obmycia rąk? Gdzie jeszcze są w Ewangelii sceny ukazujące ten gest?
 4. Zmywarka dzisiaj załatwia właściwie wszystko… Naczynia z niej wyciągamy czyściusieńkie i błyszczące… A co ze „zmywarką duchową”, która oczyszcza wnętrze człowieka?
 5. Dlaczego te wszystkie niegodziwe rzeczy wychodzą z serca człowieka, skoro twierdzi się w Kościele, że to szatan jest głównym sprawcą grzechu?
 6. W jaki sposób te wszystkie niegodziwości czynią człowieka nieczystym?
 7. „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie…” Wyobraźmy sobie w takiej sytuacji rozmowę między… wargami a sercem… Jak mogłaby taka rozmowa wyglądać?