Katecheza rodzinna. 23. niedziela zwykła, rok B

Grupa docelowa: Rodziny Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: 23. niedziela zwykła, Katecheza rodzinna, rok B

1. czytanie (Iz 35,4-7a)

Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto – pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód.

PYTANIA DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

 1. Na co jesteśmy ślepi i głusi w naszych domach i rodzinach?
 2. Czy przychodzący Bóg może zrobić jeszcze kilka innych rzeczy, które Mu podpowiemy?
 3. Jaka korzyść płynie z takiej ślepoty i głuchoty domowej? Kto taką korzyść odnosi? Kto wtedy traci?
 4. A może przywrócenie wzroku i słuchu wiąże się z wymaganiami? Kłopotami? Może przyniesie ze sobą jednak brak entuzjazmu?
 5. Czy wraz z chorobą jesteśmy gotowi także zrezygnować z przywilejów człowieka chorego?
 6. Zbawienie – pozbycie się dolegliwości i obfitość wszystkich Bożych darów. Czy jesteśmy gotowi na ich przyjęcie?
 7. Woda jest symbolem życia. Zastanówmy się nad życiem, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym, którego symbolem jest woda?
 8. Dlaczego Bóg nie przychodzi od razu, ale pozwala, aby był czas niewidzenia, bycia chromym, niesłyszącym, aby stała się pustynia i aby było pragnienie?
 9. Co w naszych czasach jest przeciwieństwem odwagi? Czy rzeczywiście tylko tchórzostwo? A może coś jeszcze?…

ZADANIE DLA RODZICÓW I DZIECI

Rozmowa: jak przygotować się na przyjście Boga z Jego darami? Jak przygotować się do Mszy świętej? Jak przygotowalibyśmy nasz dom na odwiedziny Jezusa?

Rozmowa o odwadze i byciu odważnym. Warto porozmawiać poważniej na ten temat, przywołać sytuacje w codziennym życiu, gdy trzeba być odważnym… Można też pokusić się np. o narysowanie odwagi – taki abstrakcyjny rysunek to dobra okazja do nowych pytań i wymiany poglądów.

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Przygotowujemy sobie nawzajem coś pysznego do picia.

PSALM (Ps 146,6c-10)

REFREN: Chwal, duszo, Pana, Stwórcę swego

On wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów.
Ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża,
Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

PYTANIA DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

 1. Dlaczego Bóg nie nakarmi wszystkich ludzi na ziemi? Skoro „chlebem karmi głodnych”, to dlaczego na ziemi ludzie umierają z głodu?
 2. Czy Bóg naprawdę przestępców wypuszcza z więzienia?
 3. Na czym polega Jego wymierzanie uciśnionym sprawiedliwości?
 4. „Występnych kieruje na bezdroża” zamiast wskazać im dobrą drogę do nawrócenia?
 5. Dlaczego Bóg pozwala na to, aby byli ociemniali, poniżeni? Dlaczego dopuszcza trudne życie wdów i sierot?
 6. Bóg jest konsekwentny. Konsekwencja to także cecha prawdziwego mężczyzny. A może nie?…

ZADANIE DLA RODZICÓW I DZIECI

Każdy członek rodzinki rysuje wybrany przez siebie werset psalmu i robimy w domu na lodówce z naszych rysunków PSALMOWĄ GALERIĘ.

Rysujemy na dużej kartce drzewo genealogiczne naszej rodzinki i poszukujemy odpowiedzi na pytanie: co to znaczy, że Pan Bóg jest Bogiem „przez pokolenia”?

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Odwiedzamy znajomych.

2. czytanie (Jk 2,1-5)

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?

PYTANIA DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

 1. Czy rzeczywiście szanujemy to, co posiadamy? Nasze dobra materialne?
 2. Jak dzisiaj traktuje się w Kościele ludzi zamożnych i biednych? Czy rzeczywiście nie ma w tym żadnej różnicy?
 3. Dlaczego ubóstwo materialne powiązane jest tutaj z bogactwem w wierze? Czy zatem bogactwo materialne wiąże się z ubóstwem wiary?
 4. Na czym właściwie polega bycie bogatym w wierze?
 5. Co to znaczy – być dziedzicem królestwa niebieskiego? Chcesz być tym dziedzicem?
 6. Dlaczego chętnie się modlimy za naszych przyjaciół i znajomych, a niechętnie za wrogów?
 7. Czy oceniamy ludzi po wyglądzie? Po tym, jakie ma ciuchy?
 8. Czy Bogu rzeczywiście chodzi o to, aby ludzie byli biedni? Czy bieda automatycznie daje większe korzyści duchowe?

ZADANIE DLA RODZICÓW I DZIECI

Weźcie gazetę lub zajrzyjcie do internetu, aby obejrzeć różne zdjęcia ludzi, portrety, sceny z codziennego życia. Zastanówcie się, co można powiedzieć o człowieku na podstawie jego wyglądu zewnętrznego, ale także nad tym, czego nie można o nim powiedzieć na tej podstawie?

Dyskusja rodzinna na temat: skoro dla Pana Boga nie liczy się to, jak wyglądam i jak jestem ubrany, to dlaczego do kościoła powinienem iść ubrany inaczej niż na rower lub na plażę?

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Przygotowując rodzinny obiad szykujemy i przystrajamy dla współmałżonka „zaszczytne miejsce”. Inne atrakcje – wg pomysłowości współmałżonka – jak najbardziej pożądane.

Ewangelia (Mk 7,31-37)

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.

PYTANIA DO ROZMOWY Z NASTOLATKIEM

 1. Znajdź na mapie Tyr, Sydon i Dekapol. Gdzie to właściwie Jezus wędrował? Warto zajrzeć do atlasu biblijnego.
 2. Dlaczego Jezus uczynił to z daleka od tłumu, zupełnie na osobności?
 3. Dlaczego ludzie nie słuchali Jezusa i rozpowiadali o Jego czynach coraz więcej wieści?
 4. Dlaczego ludzi prosili o „położenie ręki” na głuchoniemym, a nie wprost o to, żeby go uzdrowił?
 5. Dlaczego głuchoniemy nie przyszedł sam? Czy nie mógł też chodzić? Może nie wierzył, że Jezus go uzdrowi?
 6. Prawidłowe mówienie – jak odnieść te słowa do naszego mówienia i porozumiewania się w domu?
 7. Dlaczego najpierw Jezus dotknął jego uszu, a potem języka? Czy nie mógł uczynić tych gestów w innej kolejności? Czy taka kolejność jest ważna z jakiegoś względu?
 8. „Przyprowadzili Mu głuchoniemego…” Sam nie mógł przyjść? Może mu nie zależało? Kto mu pomógł i dlaczego? Zróbmy małą podróż w wyobraźni…

ZADANIE DLA RODZICÓW I DZIECI

W rodzinnym gronie zróbcie scenkę ukazującą treść tej Ewangelii. Nagrajcie ją na wideo i razem obejrzyjcie. A może warto zrobić rodzinny „serial” z takich scenek i co jakiś czas oglądać wspólne nagrania?

Warto poszukać w atlasie biblijnym miejsc, przez które wędrował Jezus. A potem porozmawiać o tym, co znaczy prawidłowo mówić? Czy to znaczy tylko to, że nie popełniamy błędów? Czy może chodzi też o ton, w jakim się do siebie zwracamy? A może o milczenie, które może znaczyć wiele…

ZADANIE DO WYKONANIA DLA MAŁŻONKÓW

Pogaduchy we dwoje na temat: co Jezus dobrego nam uczynił?