KATECHEZA WPROWADZAJĄCA W SAKRAMENTY

Grupa docelowa: Dzieci Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Sakramenty, Sakramenty dla dzieci

TEMAT: BÓG ZAWIERA PRZYMIERZE Z CZŁOWIEKIEM

Cele ogólne:

 • Kształtowanie przeświadczenia, że Bóg działa w życiu każdego człowieka
 • Wskazanie na Boga jako Ojca miłosiernego i przebaczającego
 • Rozbudzenie i kształtowanie potrzeby stałego obcowania z Bogiem przez modlitwę

i działanie

Cele operacyjne /uczeń po lekcji/:

 • umie: opowiedzieć o Przymierzu zawartym z Noem, Mojżeszem i poprzez Jezusa z ludem odkupionym
 • rozumie: pojęcie Przymierza i umie je określić własnymi słowami
 • potrafi: nazwać Boga Ojcem kochającym i przebaczającym człowiekowi

Pomoce:

 1. Plansza „Przymierze” /brystol, na którym namalowana jest tęcza/
 2. Elementy dokładane w trakcie katechezy:

–    postać Noego z arką,

–    Mojżesz z tablicami

–    krzyż z namalowanym na krzyżu paschałem

 1. Serce wykonane z drutu z krzyżem i zamocowanymi wstążeczkami
 2. 4 x szablon arki z napisem „Przymierze” – puzzle
 3. 4 x rysunek kamiennych tablic + nitki doprowadzające do liter tworzących

hasło „Przymierze”

 1. 4 x krzyż z napisem lustrzanym „Przymierze”
 2. 4 lusterka

Metody i środki:

 1. Modlitwa
 2. Pogadanka
 3. Metody aktywizujące:
 • puzzle
 • po nitce do..
 • lustrzane odbicie
 1. Oglądowa

Przebieg zajęć:

 1. Modlitwa
 2. Wprowadzenie
 3. Katecheza właściwa
 4. Praca zespołowa uczniów
 5. c.d. Katechezy
 6. Praca zespołowa
 7. c.d. Katechezy
 8. Praca zespołowa
 9. c.d. Katechezy
 10. Podsumowanie katechezy poprzez metodę aktywizującą
 11. Modlitwa

 Proponowany przebieg katechezy:

 1. Katecheta: Boże Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoją miłość. Pragniemy Cię kochać całym sercem, ale często kłamiemy, kopiemy się, obrażamy. Dzisiaj za wszystko co złego zrobiliśmy – przepraszamy. Módlmy się do naszego Tatusia w niebie „Ojcze nasz..”
 2. /Dzieci siadają w kole, katecheta rozkłada planszę „Przymierze” na której namalowana jest tęcza/

Katecheta zadaje pytania:

 • Co znajduje się na tej planszy?
 • Kiedy ją możemy zobaczyć?
 1. Katecheta kontynuując: Opowiem wam historię, którą każdy może przeczytać w Piśmie Świętym. Dawno, dawno temu na ziemi już żyli ludzie.

Byli rolnikami, pasterzami i stolarzami. Mamy opiekowały się swoimi dziećmi. Ojcowie uczyli synów zawodu. Byli bardzo szczęśliwi i za wszystko dziękowali Bogu. Nie podobało się to szatanowi. On skłócił ludzi między sobą. Stali się źli, zazdrośni. Nawet dzieci biły się między sobą. Najgorsze w tym wszystkim było to, że zapomnieli o Bogu. Zaczęli myśleć o sobie. Wśród nich żył pewien człowiek o imieniu Noe. Był starcem. Miał żonę i dorosłych synów, którzy założyli rodziny. Wszyscy oni żyli uczciwie. W ciągu dnia wspólnie dziękowali Bogu za wszystko, co udało im się zrobić z Boża pomocą. Pewnego dnia Noe usłyszał głos Boga, który nakazał mu zbudować arkę. /Dziecko na planszy „Przymierze” kładzie postać Noego z arką/. Dokładnie powiedział jak ma wyglądać, kogo i jakie zwierzęta ma do niej wprowadzić. Noe opowiedział o tym ludziom. Chciał, aby wszyscy znaleźli się w tej arce. Wiedział od Boga, że nadejdzie potop, w czasie którego zginą ci, którzy nie będą w arce. Jak sądzisz, czy ludzie usłuchali Noego?. Wcale. Śmiali się, że jest stary i zwariował. Od dłuższego czasu panowała susza, a w okolicy nie było żadnego morza. Więc arkę budował Noe i jego synowie. Gdy arka była gotowa, Noe z rodziną oczekiwali modląc się, co będzie dalej. Mieli wielkie zaufanie do Boga. Bóg sam zamknął arkę. Rozszalał się deszcz, który zatopił nawet najwyższe wzgórza. Ludzie, którzy do tego momentu śmiali się z Noego, nie mogli już wejść do arki i potopili się. Arka unosiła się na wodzie i nigdzie nie było widać lądu. Dopiero po czterdziestu dniach osiadła na ziemi. Noe dziękował Bogu za swoje ocalenie i  rodziny, a Bóg przyrzekł mu, że nigdy już nie będzie potopu. Zawarł z nim Przymierze, a znakiem tego Przymierza uczynił tęczę.

 1. Katecheta rozdaje czterem zespołom szablony arki – puzzle z hasłem „Przymierze”.
 2. O swoim Przymierzu z człowiekiem Bóg przypomniał przez Mojżesza na górze Synaj.

/Dziecko na planszy „Przymierze” kładzie postać Mojżesza z tablicami/. Wypisał przykazania na kamiennych tablicach, aby człowiek wiedział jak ma żyć by być w Bożym Królestwie . Obiecał, że nadal będzie opiekował się ludźmi.

 1. 6. Katecheta rozdaje czterem grupom rysunki tablic kamiennych i rozsypanki literowej.

Ich zadaniem jest ułożyć hasło „Przymierze”.

 1. Mijały lata. Bóg nadal troszczył się o ludzi. Wielu jednak od Niego odchodziło. Zapomnieli o Bogu, o zawartym z Nim Przymierzu. Bóg wiedział, że nie wejdą oni do Królestwa Bożego za swoje nieposłuszeństwo. Dlatego posłał swojego Syna Jezusa, aby zawarł na nowo Przymierze z człowiekiem. Czy wiecie, że śmierć Jezusa na krzyżu była tym Przymierzem.

/Dziecko na planszy „Przymierze” kładzie krzyż z namalowanym wewnątrz paschałem symbolizującym zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią – zmartwychwstanie Jezusa/. Jezus oddał swoje życie, cierpiał, bo tak bardzo ukochał człowieka. Pragnął pojednać go znowu z Bogiem Ojcem. Dlatego po zmartwychwstaniu powiedział uczniom „Idę do domu Ojca mego ….”

 1. Katecheta rozdaje grupom krzyż z napisem lustrzanym. Dzieci odszyfrowują zapisane na nim hasło /„Przymierze”/
 2. 9. Na ziemi pozostali Apostołowie, którzy zaczęli wypełniać nakaz Jezusa „Idźcie więc

i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i  Ducha Świętego”

/Katecheta prezentuje dwa rysunki:

 • nauczających Apostołów
 • kapłanów, nad którymi widnieje postać Jezusa/.

Katecheta: Dzisiaj polecenie Jezusa wypełniają kapłani. To właśnie kapłan udzielił tobie

i mnie chrztu świętego. Powiedział wtedy „Maćku, Bogusiu ja ciebie chrzczę w Imię Ojca

i Syna i Ducha Świętego”. W tym momencie Bóg zawarł z Tobą Przymierze, stał się twoim prawdziwym przyjacielem, który nigdy nie pozostawi i nie zawiedzie ciebie.

 1. /Katecheta prosi uczniów, aby każdy z nich chwycił wstążkę umocowana do serca obrazującego miłość Boga Ojca, zaś wstążki w kolorze tęczy symbolizować mają nieustanną Bożą opiekę nad człowiekiem/.

Katecheta: To serce symbolizuje miłość Boga Ojca do nas, który tak nas ukochał, że swojego jedynego Syna złożył w ofierze, aby dać Królestwo Boże każdemu z nas.

Chwyćcie teraz za kolorowe wstążki. Wyobraź sobie, że na drugim końcu twojej wstążeczki jest mocno bijące z miłości do ciebie serce Pana Boga.

Pan Bóg, twój Tatuś w niebie, tak mocno ciebie ukochał, że uczynił cię swoim dzieckiem. Na chrzcie świętym zawarł z tobą nierozerwalną przyjaźń, czyli zawarł z tobą Przymierze.

Zobacz, te wstążki są jak kolorowa tęcza. Ściśnij więc ją mocno i módl się, abyś zawsze naśladował Noego i Mojżesza. Abyś zawsze był posłuszny Bogu Ojcu.

Powtarzajcie więc kolejno słowa modlitwy.

 1. Katecheta rozpoczyna modlitwę, dzieci powtarzają: „Panie Boże, dziękuję ci za Twoją przyjaźń, za to że zawarłeś ze mną Przymierze”.