Mowa pożegnalna

Grupa docelowa: Dorośli Rodzaj nauki: Homilia Tagi: Dz 20, Efez, Mowa pożegnalna, Paweł, św. Paweł, Św. Paweł Apostoł

1. Słyszymy dzisiaj pożegnalną mowę św. Pawła na zakończenie 3 podróży misyjnej. Uwagę przykuwają dwa elementy:

  • nie ma tu pouczania, moralizowania, napominania; nie ma katechezy o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa; to bardzo ludzkie rozstanie i pożegnanie,
  • ogromna pokora i uniżenie, świadomość bycia najmniejszym i ostatnim.

2. Gdy przypominamy sobie Pawła jeszcze jako prześladowcę chrześcijan, zobaczymy, jaką przemianę musiał przejść przez tych z górą 20 lat od nawrócenia.

3. Było to podobne trochę jakby do spuszczania powietrza z balonu nadętego pychą i władzą. Stał się w końcu jakby żaglem chłonącym powiewy Ducha Świętego.

4. Tutaj, u Matki Bożej Gidelskiej, też tak się dzieje. Pokorniejemy przed Nią. Matko, wstawiaj się za nami.

Gidle 27 maja 2020, Dz 20, 28-38