Prawo

Grupa docelowa: Dorośli Rodzaj nauki: Homilia Tagi: Iz 42, Prawo, Wielki Poniedziałek

1. Izajasz zapowiada, że Mesjasz przyniesie narodom Prawo. Prawo to nie zbiór przepisów. To część Przymierza Boga z narodem wybranym. Na górze Synaj zawarł je Bóg z Mojżeszem.

2. Na Golgocie objawił je Jezus w sposób dużo głębszy, zawarł z ludźmi Nowe Przymierze, oddając za nas życie. Musimy przestrzegać tego Nowego Przymierza. Tu nie chodzi znowu o przepisy, zasady i normy, ale o łaskę Bożą dla nas i nasze dobro.

3. Poza normami, przykazaniami mamy tutaj skarb – Matkę Bożą Gidelską…

Gidle, Wielki Poniedziałek, 6 kwietni 2020, Iz 42, 1-7