Przez Chrystusa…

Grupa docelowa: Dorośli Rodzaj nauki: Homilia Tagi: Droga do Ojca, J 14, Jezus drogą, Przez Chrystusa

1. Dla Izraelity było jasne: żyje wg Prawa otrzymanego od Boga przez Mojżesza – zbliża się do Pana Boga.

2. Kiedy przychodzi Mesjasz Pan – już nie Prawo, ale On sam jest droga do Ojca.

3. Dlatego też i my mówimy: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…” I odpowiadamy AMEN. To jest najważniejsze AMEN w całej Mszy św.

4. Jezus nie tylko pokazuje nam Ojca. On także prowadzi nas do Matki – Maryi. Dzięki życiu Jezusa wyjaśnia się misja Maryi. Przez Jezusa do Maryi.

5. Wielkie dzieła Boże przez Jezusa niech się dzieją.

Gidle, 9 maja 2020, J 14, 7-14