Rok w katechezie

Grupa docelowa: Katecheci Rodzaj nauki: Lektura Tagi: Metody aktywizujące, Proste metody

Nasze propozycje tematów na katechezę związanych z różnymi miesiącami oraz pomysły realizacji

STYCZEŃ

Święta Rodzina: dialog sytuacyjny, lekcja oglądowa – z ilustracją Rodziny, opowiadanie biblijne, naśladowanie świętej Rodziny (formowanie dobrych uczynków).

Trzech Króli – uroczystość Objawienia Pańskiego:

opowiadanie, krótki fragment filmu o pokłonie Króli, bibliodrama sytuacyjna, opowiadanie biblijne, co mogę dać w darze Jezusowi? Wspólna Eucharystia.

Maryi Bożej Rodzicielki:

odwołanie się do macierzyństwa („każdy ma mamę”), opowiadanie sytuacyjne, zdjęcia rodzinne, czytanie Pisma św., poszanowanie mamy, miłość do mamy, odkrywanie własnego macierzyństwa. Pokłon pasterzy: opowiadanie: kto przybył do żłóbka? Scenka, omówienie – jak się czułem w roli pasterza? Wspólne kolędowanie, Lektura Pisma św.

Karnawał – chrześcijańska radość:

co oznacza „radość”?, szukamy w Biblii fragmentów o radości, scenka: jak się ludzie cieszą? wyjaśnienie, że radość i wyśmiewanie to dwie różne sprawy, jak chrześcijanin powinien się radować i z czego? (mini-scenki), nauka i śpiewanie radosnych pieśni.

Z Bogiem rozpoczynam rok kalendarzowy:

oglądanie i porównywanie różnych kalendarzy, odnajdywanie ważnych wydarzeń, opowiadanie o tym, jak przeżyłem Sylwester w moim domu, co mi się przydarzyło w ubiegłym roku (podziękowanie Bogu – „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”), prośba o łaski na nowy rok, przygotowanie wspólnych próśb na Eucharystię.

Dziękujemy Bogu za zimę:

opowiadanie z życia wzięte, pokaz ilustracji zimy, kto powinien pomagać zwierzętom w zimie? zabawy zimowe, modlitwa dziękczynna za zimę.

Spotkanie opłatkowe. Wspólne kolędowanie.

Mój czas wolny z Panem Bogiem.

Dziękujemy Bogu za babcię i dziadka: fotografie babci i dziadka, zaproszenie babci i dziadka na katechezę, wręczenie laurek, przygotowanie wierszyków, wspólne spędzenie czasu, modlitwa.

Św. Agnieszka wzorem czystości.

Symbolika siana.

Tradycje Bożego Narodzenia w moim domu.

LUTY

Matki Bożej Gromnicznej: Matka Boża – Opiekunka, Pośredniczka, Obrona nasza.

Katechezy związane z wypoczynkiem – ferie zimowe: scenki rodzajowe.

W zabawie wielbimy Boga: dyskoteka szkolna – bawimy się odpowiedzialnie.

Kochamy Pana Jezusa: uczestnictwo w Drodze Krzyżowej.

Postanowienia na Wielki Post: praca nad sobą.

Środa Popielcowa: przypomnienie o konieczności uczestnictwa w Mszy św. i zachowania postu.

Pokuta i pojednanie: pojednanie z bliźnimi i Bogiem.

MARZEC

Rekolekcje szkolne: pomysł dla klas IV-VI – ksero kartek z „komiksu” przedstawiającego sceny biblijne z jedną pustą klatką, w której dzieci dorysowują dalszy ciąg przedstawionej historii, dla młodszych dzieci – rebusy, puzzle (pocięta kartka przedstawiająca pewien obraz), zgadywanki, piosenki, dla młodzieży – scenka do przedstawienia („Serce”), krzyżówki z hasłem dotyczącym Wielkiego Postu, film „Jezus z Nazaretu”, rozważanie stacji Drogi Krzyżowej, młodzież w grupach może przygotować pantomimę jakiejś stacji i na zasadzie quizu przedstawianie tych stacji.

Stacje Drogi Krzyżowej: układanie modlitwy i rozważania (w grupach), quiz, pantomima.

Triduum Paschalne: znaczenie symboli wielkanocnych (dla młodszych dzieci malowanie, wycinanie koszyczków, baranków), omówienie poszczególnych dni (praca w grupach, malowanie symboli poszczególnych sakramentów), na podstawie filmu „Książę Egiptu” konkurs plastyczny na temat: Wyjście narodu wybranego z Egiptu, dla starszych klas wykonywanie plakatu, graffiti (np. jakieś zdanie z Pisma św., tytuły stacji Drogi Krzyżowej).

KWIECIEŃ

Męka, śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa: dopasowanie stacji do fragmentu z Pisma św., Droga Krzyżowa, prace plastyczne, inscenizacje, poszukiwanie informacji w internecie, przygotowanie Grobu Pańskiego, album o tematyce pasyjnej, sens wyrzeczenia i ofiary, sens Krzyża.

Miłosierdzie Boże.

Niedziela Palmowa: praca z Pismem św., inscenizacja, procesja, konkurs na palmę, wykonywanie palm, puzzle, rysowanie symbolu palmy, projekcja filmu o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy.

Epifanie: spotkanie z niewiernym Tomaszem, Emaus, kobiety u grobu,

Triduum Paschalne.

Zmartwychwstanie: poszukiwanie terminów w słowniku (wskrzeszenie), prace plastyczne, całun turyński, pogadanka – co to znaczy, że Jezus zmartwychwstał, słoneczko – skojarzenia ze Zmartwychwstaniem.

Wigilia Paschalna: liturgia słowa, historia zbawienia, liturgia światła, znaczenie i symbolika światła, liturgia chrztu – co to jest chrzest? Liturgia Eucharystii – sakrament, dzięki któremu zmartwychwstajemy.

MAJ

Wartość pracy ludzkiej.

Maryja Królową Polski,

Maj miesiącem Maryi.

Klasowe nabożeństwo majowe.

Spotkanie o św. biskupie Stanisławie, o św. Andrzeju Boboli.

Urodziny Papieża.

Moja I Komunia św., jej rocznica.

Maryja – najlepsza z matek: układanie modlitwy o matce na podstawie ilustracji przedstawiającej matki w różnych sytuacjach, odczytanie ułożonych modlitw na tle muzyki, odszukanie w Piśmie św. fragmentów o Maryi, mojej mamie chciałbym podziękować za… komentarz katechety na temat matek spodziewających się dziecka, dzieci opuszczonych przez mamę… jaki jestem dla mamy – rachunek sumienia, wykonanie laurki dla mamy oraz dla Matki Bożej, modlitwa za nasze mamy za wstawiennictwem Maryi.

Zesłanie Ducha Świętego: sprawy egzystencjalne – zapraszanie gości, wykonanie zaproszenia dla Jezusa, dziecko samodzielnie wypisuje treść zaproszenia, nabożeństwo w kościele lub szkole, lektura Pisma św., fragmenty do wyboru: „Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie…”, „Jesteście przyjaciółmi Moimi…”

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Sakrament kapłaństwa.

Sakrament bierzmowania.

CZERWIEC

Boże Ciało: ilustracja Ewangelii o zaproszonych na ucztę i współczesne formy wymawiania się, Ewangelia o winnym krzewie – ilustracja i osobiste odniesienia uczniów do życia, wyjaśnienia postaw i gestów liturgicznych, np. w formie konkursu, projekt ołtarza w odniesieniu do fragmentu Ewangelii, przygotowanie emblematów na okna, praca w grupie – mój udział w uroczystościach.

Dzień Dziecka.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Niepokalanego Serca Maryi.

Spotkania poświęcone świętym: Janowi Chrzcicielowi, Piotrowi i Pawłowi, Antoniemu.

Dzień Ojca.

Z Bogiem na wakacje. Dziękczynienie za cały rok nauki: kolaż na temat: jak dobrze spędzić wakacje? przygotowanie zaproszenia dla Pana Jezusa na wakacje razem z nami (program wakacji), ułożenie „wakacyjnej modlitwy”, mój dzień na wakacjach, skojarzenia ze słowem WAKACJE (pomysły na czynienie dobra – krzyżówka), metoda wiersza połówkowego – o wakacjach, pięknie przyrody, jak spędzić niedzielę w czasie wakacji (pogadanka, ilustracja), odkrywanie Boga w przyrodzie (obrazy, widokówki), budzenie wrażliwości na piękno otaczającego nas świata.

Małżeństwo i rodzina.

Dzień papieski. Wizyta Ojca św. w Szczecinie.

LIPIEC

O szkaplerzu: historia szkaplerza, nauka pieśni „Do Ciebie, Matko, Szafarko łask…”, znaczenie szkaplerza w życiu chrześcijanina, zachęcenie do noszenia szkaplerza.

Pieśnią chwalmy Pana.

Wakacje z Bogiem.

Całe stworzenie chwali swego Pana: audycja „Stworzenie świata”, rysowanie dni stworzenia, katecheza w plenerze, czytanie Księgi Rodzaju o stworzeniu świata, na tle muzyki, poszukujemy w otoczeniu piękna świata stworzonego przez Boga nauka pieśni „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i światło…”

Święto Babci i Dziadka Jezusa – świętych Anny i Joachima.

Kapliczki przydrożne – prowadzą do Boga.

Pieśni maryjne.

W wakacje budujemy Kościół domowy: moja rodzina – pogadanka (dzielenie się doświadczeniem swojej rodziny), moja rodzina – Kościołem, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, rysunek „moja rodzina”, nauka piosenki „Święta Rodzino, zamieszkaj pośród nas…”

Zdobywamy świat dla Pana Boga.

SIERPIEŃ

Pielgrzymujemy do Matki Bożej: filmy wideo, slajdy o sanktuariach maryjnych, cele pielgrzymek, pielgrzymka do… świadectwa uczestników różnych pielgrzymek.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP: ikonografia wydarzenia, dogmat o Wniebowzięciu NMP, krzyżówka, rebus.

Cud nad Wisłą: historia i wiara, tło historyczne,

Czcimy Maryję Królową Świata: obrazy ukoronowanej Maryi, pieśni wychwalające Maryję jako królową.

Cuda i łaski na Jasnej Górze: historia klasztoru na Jasnej Górze, konkurs wiedzy na ten temat, technika wykonania obrazu Matki Bożej, quiz, krzyżówka, pieśni maryjne

Sierpień miesiącem trzeźwości: cud w Kanie Galilejskiej, społeczności AA, wstrzemięźliwość, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Alkohol w rodzinie, życie w trzeźwości.

Życie i posługa św. Jana Marii Vianneya: literatura, życiorys, referat, prezentacja, sakrament pojednania, quiz sprawdzający.

Dziękujemy Bogu za plony ziemi.

WRZESIEŃ

Jak spędziłem wakacje?

W jaki sposób będziemy pracować w nowym roku szkolnym? przedstawienie wymagań katechety, przeprowadzenie anonimowej ankiety na temat prowadzenia katechezy i metod, które dzieci chciałyby realizować.

Święto Podwyższenia Krzyża świętego: rozważanie znaku krzyża, przyniesienie krzyża na katechezę, wyrywanka – wyklejanka krzyża, opowiadanie o krzyżu, pokazywanie różnych krzyży i ich wymowa.

Po co będę chodzić na katechezę?

Imieniny Matki Bożej – imieniny mojego Przyjaciela: obrazy Matki Bożej, zapowiadamy wcześniej dzieciom, aby przygotowały (przyniosły) dar dla Maryi, opowiadanie „Śladami Matki Bożej”, laurki na imieniny Przyjaciela, wykorzystanie pomysłów dzieci na zorganizowanie imienin Matki Bożej.

Dbamy o swoje zbawienie – 9 pierwszych piątków miesiąca.

PAŹDZIERNIK

Różaniec i jego tajemnice: wykonać różaniec lub namalować, historia różańca i jego skuteczności, sposób odmawiania, części różańca, inscenizacje do tajemnic, róża do tajemnicy kładziona przed Matką Bożą.

Ojciec święty: historia papieży, jak wybierany jest papież? Święty Paweł i misyjne podróże, kult Eucharystii, misyjność Ojca świętego, biografia papieża.

Rola papieża w Kościele: Kościół Mistyczne Ciało Chrystusa, Moja rodzina Kościołem domowym, Omówienie struktury Kościoła, Sobory i synody, Hierarchia Kościoła.

Matka Boża Różańcowa: ikonografia, legendy, modlitwy maryjne, pobożność maryjna, Matka Boża w Tradycji, Maryja w Piśmie św.

Przygotowanie do uroczystości Wszystkich Świętych: kto to jest święty? radość, świętość Kościoła, droga do świętości, sakrament pojednania drogą do świętości, grzechy główne – rachunek sumienia, codzienny rachunek sumienia.

Modlitwa: rodzaje modlitwy, postawy modlitewne, modlitwa – rozmową, Chrystus uczy nas modlitwy, Jak rozmawiać z Bogiem? modlitwa śpiewem, modlitwa i praca – zakony i ich rola w rozwoju kultury Europy.

Święta Jadwiga – Uniwersytet Jagielloński: biografia, dlaczego święta? misyjność, obraz św. Jadwigi w literaturze, Uniwersytet Jagielloński, ponadczasowe przesłanie św. Jadwigi, kultura, nauka.

Święta Teresa: biografia, dlaczego święta? myśli i dzieła, „mała Tereska”.

Pieśni Maryjne.

Sanktuaria maryjne.

LISTOPAD

Troska o zmarłych: wyjście na cmentarz, porządkowanie grobów i modlitwa, znicze, odpust zupełny ofiarowany z zmarłych, drama o Łazarzu i bogaczu.

Uroczystość Wszystkich Świętych: metaplan – 4 okienka: Kto może być świętym? Przykłady świętych. Okienko informacyjne. Definicja świętego,

spotkanie ze świętym (przygotowanie – atrybuty świętego), wywiad ze świętym.

Święci patronowie: jedność Kościoła – pielgrzymującego, oczyszczającego się, chwały, listo gończy za świętym – po czym go rozpoznać? konkurs: o jakim świętym mowa? „skład chemiczny” świętości, przepis na świętego – co jest potrzebne?

Rok liturgiczny– zabawa kolorami liturgicznymi, przygotowanie w grupach prezentacji na temat różnych okresów liturgicznych, jego symbole i treści, przyporządkowanie rekwizytów do okresów liturgicznych, to samo z pieśniami religijnymi.

Uroczystość Chrystusa Króla: poczet królów polskich – Chrystus Król, królestwo ziemskie – królestwo Chrystusowe, rycerz, żołnierz Chrystusa (wiara, miłość, służba), omówienie królestwa – prawda, sprawiedliwość, miłość, pokój.

Wprowadzenie w Adwent.

Odzyskanie niepodległości.

Śmierć jako przejście do zmartwychwstania.

Ekologia, pomoc zwierzętom, miłość do świata przyrody – św. Franciszek.

GRUDZIEŃ

Dzień św. Mikołaja.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Adwent i oczekiwanie na przyjście Pana.

Jasełka. Spotkanie opłatkowe: śpiewanie kolęd, nauka, wieczór przy żłóbku, konkurs na szopkę, opowiadanie świąteczne, rysunek, plakaty do wykonania w domu – tematyka świąteczna, praca z tekstem Łk 2,1-7, symbole świąteczne, pisanie życzeń, wysyłanie kartek, rysunek na podstawie przeżytej katechezy, konkurs poezji bożonarodzeniowej.

Tradycje świąt Bożego Narodzenia.

Poznajemy polskie kolędy.

Św. Szczepan – pierwszy męczennik.