SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Grupa docelowa: Dzieci Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Sakramenty, Sakramenty dla dzieci

Cele ogólne:

 • Ukazanie jedności i nierozerwalności sakramentu małżeństwa

Cele operacyjne /uczeń po lekcji/:

 • umie: powiedzieć, że sakrament małżeństwa został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa
 • rozumie:  że nierozerwalność małżeństwa jest wolą Bożą
 • potrafi:   wskazać sytuacje świadczące o wzajemnej miłości małżonków

Pomoce:

  1. Plansza „Przymierze”
   • Symbol Trójcy Świętej
   • Paski z napisami: miłość, wierność, uczciwość małżeńska
   • Szablony postaci kobiety i mężczyzny podających sobie rękę
  2. Plansza „Sakramenty”
  3. Dwa kawałki kolorowego sznurka
  4. Plansza „Sakramentalne łaski”
  5. Szablon-Dwa połączone ze sobą  serca,
  6. paski papieru, pisaki
  7. Pismo Święte – Ef 5,31 – 32;  Mt 19,6

Metody i środki:

 1. Metoda oglądowa
 2. Metoda analizy wzrokowo- słuchowej
 3. Metoda „słoneczko” Modlitwa

Przebieg zajęć:

 1. Modlitwa
 2. Wstęp do katechezy
 3. Katecheza właściwa w oparciu o

Czytanie Pisma Świętego Ef 5, 31-32

 1. Praca w grupach
 2. Zadanie domowe
 3. Modlitwa

Proponowany przebieg katechezy:

 1. Boże Ojcze, Ty w miłości swojej dałeś mi rodziców. Dzisiaj dziękuję Tobie za ich małżeństwo i proszę, byś im błogosławił.
 2. /katecheta rozkłada planszę „Sakramenty Święte” i „Sakramentalne łaski”. Prosi jednego z uczniów, aby wskazał na planszy kolejny sakrament./

Pokazując ilustrację zawieranego sakramentu małżeństwa mówi:

Gdy dorosły mężczyzna i kobieta zapragną być razem, wówczas idą do kościoła, aby tam uroczyście w obecności kapłana udzielić sobie sakramentu małżeństwa.

Czy wiecie co jest symbolem małżeństwa? Po czym można rozpoznać, że jakiś pan jest żonaty, a pani mężatką? Katecheta prosi, aby sprawdzili na planszy

„7 sakramentów”, czy mają rację.

W czasie zawierania sakramentu małżeństwa młoda para zakłada sobie wzajemnie obrączki mówiąc: „Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.  Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci”

Czy wiesz co znaczą te słowa? /Katecheta wysłuchuje wypowiedzi i wnioskuje:

Wspaniale. Chciałabym jednak, abyście zwrócili uwagę, że w czasie składania przysięgi miłości, wierności i bycia ze sobą do końca życia, małżonkowie proszą, by Bóg był z nimi i pomagał im do końca życia.

/Katecheta rozkłada planszę „Przymierze”. Układa na planszy symbol Boga w Trójcy Jedyny, postacie mężczyzny i kobiety podających sobie dłoń/

Katecheta: Pamiętacie z poprzednich katechez, że Bóg zawarł z ludźmi Przymierze. Sakrament małżeństwa jest kolejnym dowodem na niekończącą się miłość i opiekę Boga nad nami. Gdy para młoda zawiera związek małżeński w kościele w Obliczu Boga, może być pewna, że Bóg udzieli im łaski /katecheta dokłada na planszy do symbolu Trójcy Świętej paski z napisem: łaska wiary, łaska miłości, łaska wierności i łaska jedności/ Zadaniem kochających się młodych ludzi, którzy już stanowią małżeństwo jest pielęgnować małżeństwo, a Bóg im będzie błogosławił.  Niewidzialnym symbolem tej Bożej łaski są……./katecheta prosi, aby dziecko z planszy „Sakramentalne łaski” z koperty „sakrament małżeństwa” wyciągnęło umowny symbol jedności małżeńskiej —zjednoczone serca.

Nie zawsze jednak człowiek chce słuchać Pana Boga i być mu wiernym. Często tak się zdarza, że gdy pojawiają się kłopoty, troski, zmartwienia, człowiek jest pyszny i obraża się na Pana Boga i idzie swoją drogą. / W tym momencie katecheta przesuwa postacie mężczyzny i kobiety i zdejmuje ich z planszy/

Czy wiesz co się stało? Dlaczego te postacie nie są już na planszy, nie są w jedności z Bogiem. Spróbuję wam to wytłumaczyć w prosty sposób. Mam dwa sznurki. Jeden z nich symbolizuje kobietę, drugi mężczyznę. Gdy zawierają sakrament małżeństwa łączą się ze sobą, mówi że Bóg połączył ich węzłem małżeńskim /katecheta łączy dwa sznurki węzłem/ Przyjrzyj się temu węzłowi. Jest mocny, trudno go rozerwać. Ten węzeł jest jeden, chociaż jest związany z dwóch sznurków. Tak silnie związani sakramentem małżeństwa jest mąż i żona. I chociaż oni postanowią się rozejść /tu katecheta tnie pojedyncze sznurki, węzeł zostaje nietknięty/, to przed Panem Bogiem oni nadal będą małżeństwem. /dla wzmocnienia słów katecheta pokazuje węzeł/. Bóg do końca życia będzie dawał im szansę powrotu do siebie i wzajemnego przebaczenia. Bo związek małżeński jest nierozerwalny. Męża i żonę łączy sam Bóg, który powiedział „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” /Mt 19,6/

 1. Katecheta: Pragnieniem Pana Boga jest, aby wszystkie dzieci były kochane przez mamę i tatę. Jesteście dla nich wspaniałymi darami od Pana Boga.

I dlatego Bóg pragnie, aby oni żyli w miłości i jedności. Zastanówcie się teraz w grupach, po czym poznajemy, że jakieś małżeństwo żyje w miłości i jedności. Co takiego robią, jak sobie wzajemnie pomagają, jak wypełniają przysięgę małżeńską. /Dzieci w grupach wypisują na paskach przykłady zachowań, świadczących o jedności małżeńskiej. Następnie układają paski wokół symbolu miłości i jedności małżeńskiej /dwa połączone serca/. Wspólnie z katechetą omawiają wykonanie zadania.

5.Katecheta. Mam prośbę, przynieście zdjęcie ślubne swoich rodziców, zapytajcie w jakim miesiącu i w jakim kościele wasi rodzice zawarli sakrament małżeństwa. I od dzisiejszego dnia pamiętajcie w modlitwie o waszych rodzicach.

 1. Pomódlmy się w intencji naszych rodziców modlitwą Ojcze nasz…

Zapewnijmy Pana Boga, piosenką, że wiemy, kto nam dał rodziców:

„Kto stworzył kochaną mamusię..

Kto stworzył mojego tatusia,

Kto stworzył kochanych rodziców”