Sakrament pokuty 1

Grupa docelowa: Dzieci Rodzaj nauki: Katecheza Tagi: Sakramenty, Sakramenty dla dzieci

TEMAT: GRZECH I JEGO SKUTKI

Cele ogólne:

 • Uświadomienie uczniom co to jest grzech, wskazanie na skutki jakie wywołuje

Cele operacyjne: /uczeń po lekcji:/

 • umie: powiedzieć co to jest grzech
 • rozumie: że grzech oddala nas od Boga
 • potrafi: powiedzieć, że grzeszymy nie tylko zachowaniem, ale i w myślach, słowach i zaniedbaniem.

Pomoce:

 1. Kartki z napisami
 • grzech myślą
 • grzech mową
 • grzech uczynkiem
 • grzech zaniedbania
 • flamastry, karteczki dla uczniów
 1. wełna
 2. kilka sznurków przytwierdzonych do kartki z napisem BÓG
 3. nożyczki
 4. kartki z napisem: Jaś, mama, tata, kolega. Pani , siostra, ojciec kolegi, pobił kolegę

 Metody i środki:

 1. Modlitwa
 2. Rozmowa kierowana
 3. Metoda projekcji
 4. Metoda aktywizująca „ Sieć grzechu”

Przebieg zajęć:

 1. Modlitwa
 2. Wstęp do katechezy
 3. katecheza właściwa
 4. Praca zespołowa
 5. d katechezy
 6. Zajęcia aktywizujące
 7. Podsumowanie katechezy
 8. Modlitwa

 Proponowany przebieg katechezy:

1.Katecheta:  Panie Boże dziękujemy, że mogliśmy przyjść dzisiaj do szkoły. Przepraszamy Cię, że tak często okazujemy złość, niechętnie uczymy się i przeszkadzamy na lekcjach. Prosimy, pomóż nam stawać się lepszymi.

 1. Dzisiaj porozmawiamy o grzechu. Czy zastanawialiście się kiedyś co znaczy słowo grzech? Czy wiesz co znaczy zgrzeszyć? / uczniowie odpowiadają, katecheta zbierając informacje kontynuuje/: nie ma na ziemi człowieka, który nie grzeszy.
 2. Każdy z nas jest słaby i ulega podszeptom szatana, który namawia nas do złego. Ale ani ty ani nikt inny nie musi tych podszeptów słuchać. Możemy odnosić nasze małe zwycięstwa. Nie zrobimy tego sami, bo jesteśmy zbyt słabi. Musimy wołać do Pana Boga w modlitwie, aby nam pomógł. Musimy nauczyć się rozpoznawać grzech.

Katecheta: jeżeli zrobimy cos złego np. nie odrobimy lekcji, nie pomożemy mamie to wszyscy nasi najbliżsi to zobaczą. Najłatwiej jest rozpoznać grzechy będące złymi uczynkami.

Ale grzeszymy również słowem, gdy obgadujemy koleżankę, używamy brzydkich wyrazów, przeklinamy.

Jeżeli zaniedbujemy się w jakiś naszych obowiązkach, to też grzeszymy np.: gdy byle jak posprzątamy pokój, odrobimy lekcje, albo zapomnimy o modlitwie rano lub wieczorem.

Są jeszcze grzechy, które zna poza nami tylko sam Pan Bóg. Są to grzechy w myślach. Gdy źle myślisz o twojej koleżance, albo zazdrościsz komuś, to grzeszysz. Wszystkie te grzechy zasmucają Pana Boga. Pan Jezus chce, aby twoje serce było czyste, bez grzechu.

 1. Katecheta układa kartki z napisami: grzechy myśli, grzechy mowy, grzechy uczynkiem, grzechy zaniedbania.

Uczniowie otrzymują kartki i flamastry. Zadaniem każdego zespołu jest wypisać przykłady grzechów i ułożyć je zgodnie z klasyfikacją. Praca zostaje omówiona przez katechetę.

 1. Wiemy już co to jest grzech. Musicie jeszcze pamiętać, że jeden grzech może być nazwany ciężkim, a inny lekkim. Jeżeli opuścisz Msze św. niedzielną lub w dni świąteczne, to popełniłeś grzech ciężki.

Grzechem ciężkim jest też pobicie kogoś, bo może on utracić zdrowie a nawet życie. Grzechem ciężkim jest też zabicie człowieka. Taki grzech Pan Bóg może wybaczyć tylko w czasie spowiedzi świętej.

Każdy grzech nawet ten najlżejszy to zerwanie więzi z Panem Bogiem. To my, gdy grzeszymy odwracamy się od Pana Boga, oddalamy się od Niego. To bardzo niebezpieczne, bo czasami zło zaczyna nam się podobać tak bardzo, że nie chcemy z niego zrezygnować.

 1. Wyobraź sobie, że przyjaźń między Panem Bogiem a tobą to ten sznurek. Jesteś dobry, modlisz się, więc cały czas masz kontakt z Panem Bogiem. Ale zrobisz coś złego- pobijesz kolegę, nie odrobisz zadania domowego – zrywasz tę więź/ w tym momencie katecheta przecina sznurki poszczególnym uczniom./ Zostajesz sam. Jeżeli w modlitwie przeprosisz Pana Boga za zło, które wyrządziłeś koledze, powiesz Bogu, że żałujesz i chcesz się poprawić, Pan Bóg przebacza.  Zobacz co robię / katecheta związuje końce sznurków/ Znowu jesteś w kontakcie z Panem Bogiem, możesz być szczęśliwy!

6.Każdy grzech zasmuca Pana Boga, ale i zasmuca innych ludzi. Niemożliwe? Wykonajmy zadanie, które udowodni wam, że twój grzech niszczy drugiego człowieka. Posłuchajcie opowiadania o Jasiu. Jaś pokłócił się z kolegą i w złości pobił go. Pani wychowawczyni bardzo gniewała się na Jasia. Napisała o całym zdarzeniu rodzicom chłopca. Jaś musiał pokazać kartkę od pani mamie, bo na drugi dzień miał przynieść podpisana przez rodziców kartkę do szkoły.

Mama zdenerwowała się, ale nie krzyczała i nie zbiła Jasia. Posmutniała   i rozpłakała. Nie rozumiała dlaczego jej syn miał w sobie tyle złości do kolegi. Cały czas pytała: „ Synu, dlaczego?”

Wrócił tata i o wszystkim dowiedział się od mamy. Długo rozmawiał z synem. Na koniec powiedział:” Zawiodłem się na Tobie. Tego się nie spodziewałem. Tego dnia ani mama ani tata nie mieli ochoty na wesołe zabawy z młodszą siostra Jasia, wiec i ona chodziła smutna po domu.

Najgorsze, że zadzwonił do rodziców ojciec pobitego chłopca. Miał żal, że źle wychowali Jasia.

Popatrzcie, co się stało: / katecheta wybiera uczniów, nakleja na ich ubranie kartki z odpowiednimi opisami osób z opowiadania, podaje uczniowi grającemu Jasia czarną włóczkę. Rozwijając ją zadaje pytania klasie typu:”

 • co zrobił Jaś
 • kogo zaatakował
 • co zrobiła pani
 • jak zachowała się mama
 • co powiedział tata
 • jak zachowywała się młodsza siostra Jasia
 • kto dzwonił do rodziców.
 • Po usłyszeniu odpowiedzi podaje włóczkę kolejnym odtwórcom postaci z opowiadania. Powstaje „sieć grzechu”

Katecheta: Popatrzcie jeden grzech- bo pobicie kolegi przez Jasia to grzech- sprawił, że tyle osób zostało zranionych, skrzywdzonych.

A Jasiu?

Czy on też został skrzywdzony? Kto go skrzywdził? /słuchając odpowiedzi uczniów katecheta doprowadza do wniosku- Jaś skrzywdził nie tylko te wszystkie osoby , ale zasmucił Pana Boga, który nie chce, aby dzieci czyniły zło i skrzywdził samego siebie, bo rodzice, pani, ojciec kolegi, stracili do niego zaufanie/

Uświadamia uczniom, że to są właśnie konsekwencje grzechu- nikt przez długi czas nie będzie wierzył Jasiowi, że jest DOBRY.

Z całej tej historii jest jednak wyjście. Jakie? Co musi zrobić Jaś, aby naprawić swój grzech? / uczniowie wypowiadają się, katecheta doprowadza do wniosku, ze Jaś jako Dziecko Boże musi przeprosić Pana Boga, rodziców, panią i kolegę, musi również starać się być lepszym , nie popadać w złość.  Musi żałować swego czynu. Tylko w ten sposób odzyska zaufanie ludzi.

7 Katecheta: znacie już te plansze, ale chcę jeszcze raz wam przypomnieć, że to jak będziemy żyć zależy od tego jak będziemy traktować Pana Boga. Jeżeli kochamy Pana Jezusa, to on w naszym życiu będzie najważniejszy i nie będziemy przeciwko Niemu grzeszyli, nie będziemy odcinali więzi z Panem Bogiem.

Jeżeli wybierzemy drugie wyjście, to będziemy nieszczęśliwi, utracimy zaufanie rodziców i kolegów. Bo będziemy chcieli, żeby oni nam służyli, robili to, co my chcemy. Grzech oddali nas od Pana Boga i od ludzi.

 1. Katecheta: Podziękujmy Panu Bogu za wszystko o czym dowiedzieliśmy się o grzechu i powiedzmy głośno, że Go kochamy i nie chcemy grzeszyć. Wołajmy do Pana Boga, który jest naszym Ojcem , aby nam przebaczył i pomagał : Ojcze nasz…..