Boże żądania

Grupa docelowa: Dorośli Rodzaj nauki: Homilia Tagi: Mt 17, Ps 147B, Pwt 10, Wybór Boży

1. Czytając Biblię można zauważyć, że Pan Bóg wyraźnie wybiera i faworyzuje niektóre jednostki lub grupy ludzi. Często „młodszy” jest uprzywilejowany względem starszego, od Boga otrzymuje dużo więcej. Podobnie i Izrael wybrany przez Boga nie należał do najstarszych ludów Bliskiego Wschodu.

2. Powiedzmy jasno, że i samo wybranie nie zawsze oznacza tylko przywileje i brak zagrożenia.

3. Także ci „nie-wybrani” nie zostają na straconej pozycji. Zawsze mogą żyć w bliskości Boga.

4. Po co takie postępowanie Boga? Bo wszystko jest w Jego ręku! Zbawienie to Jego dar, a nie konsekwencja ludzkich zamysłów.

4. Chwal Jeruzalem Pana!

Radonie, 14 sierpnia 2023, Pwt 10,12-22; Ps 147B; Mt 17,22-27