Nieodwołalne

Grupa docelowa: Dorośli Rodzaj nauki: Homilia Tagi: Łk 14, Ps 69, Rz 11, Wiara pogan

1. Niezbadane są wyroki Boże i nie do wyśledzenia Jego drogi! Bo wszystkim chce okazać swoje miłosierdzie, na swój sposób i wg swoich tajemniczych planów.

2. Zgadza się na odstępstwo i niedowierzanie Żydów, aby poganie mogli otrzymać światło i łaskę wiary!

3. A i na ucztę pozwala i zaleca zaprosić ludzi, od których powinniśmy się trzymać z daleka. Nie tylko dlatego, że nie mają się jak odwdzięczyć (ubodzy), ale też i tych, którzy są ułomni, kulawi i ślepi – wg Prawa Mojżeszowego nie mogą brać udziału w kulcie świątynnym, odmawiano im wspólnoty z Bogiem. Jak takich zaprosić do stołu?

4. A jednak, na szczęście, Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi.

Radonie, 6 listopada 2023, Rz 11,29-36; Ps 69; Łk 14,12-14