Poświęcenie świątyni jerozolimskiej

Grupa docelowa: Dorośli Rodzaj nauki: Homilia Tagi: Ezd 6, Ezdrasz, Łk 8, Poświęcenie świątyni, Ps 122

1. Był to piątek, 1 kwietnia 515 roku przed Chrystusem. Po powrocie z wygnania, odbudowie świątyni, przyszedł czas na jej uroczyste poświęcenie.

2. Składano wtedy ofiary oczyszczenia, przebłagania, całopalenia. Cele tych uroczystości były dwa: wychwalanie Boga za Jego wierność złożonym obietnicom oraz zgromadzenie Izraela na nowo wokół świątyni, zjednoczenie go oraz odkrycie tożsamości.

3. Trzy tygodnie później Izraelici będą obchodzić Paschę – pierwszą po powrocie z wygnania. Lud ma świadomość, że to sam Bóg rękami i staraniami ludu odbudowuje swoje królestwo.

4. I my należymy do tego królestwa, gdy słuchamy Słowa i wypełniamy je.