Proste metody aktywizujące

Grupa docelowa: Katecheci Rodzaj nauki: Metoda Tagi: Adwent, Klanza Szczecin, Metody aktywizujące

Poniżej znajdziesz notatki ze spotkania samokształceniowego szczecińskiego koła KLANZY, listopad 2001. Spotkanie odbyło się w sali klasztoru dominikanów w Szczecinie.

PROGRAM SPOTKANIA

Powitanie, podpisanie listy obecności, rozdanie materiałów z poprzedniego spotkania. Omówienie materiałów.

ADWENT

Kapsuła czasu

Na początku Adwentu dzieci wypisują na kartkach swoje postanowienia adwentowe, może jakieś marzenia, oczekiwania związane z nadchodzącymi świętami. Postanowienia na kartkach podpisujemy imieniem i nazwiskiem, składamy do koperty, która zostaje zaklejona i czeka na otwarcie do świąt. Można to ćwiczenie zrobić również na początku roku kalendarzowego, aby koperty otworzyć za rok.

Sieć relacji

Na kartkach z bloczku wypisujemy w grupie 5-6 skojarzeń z Adwentem. Przyklejamy je na dużej kartce w kręgu, następnie łączymy liniami, na których wypisujemy powiązania między nimi.

Zegar różnych czasów

Potrzebna jest tarcza zegarowa, podzielona na 4 części. Potem będziemy w nie wpisywali kolejne czasy:

  • w Adwencie jest czas przeszły – porzucenie zła, pozostawienie tego za sobą, aby można było powiedzieć „to już za mną…”; aby wyglądać i nasłuchiwać, trzeba mieć oczy otwarte i uszy czyste do słuchania, pojednanie i uwolnienie człowieka od zła, JAK JA MOGĘ TO ROBIĆ?
  • w Adwencie jest czas teraźniejszy – od teraz mam być lepszy, a nie od jutra… mogę być lepszy… właściwe korzystanie z doświadczenia dzisiaj, z tego, co było korzystać teraz, dobre wykorzystywanie swoich talentów, JAK JA MOGĘ TO ROBIĆ?
  • w Adwencie jest czas przyszły – moje nadzieje i oczekiwania na święta i na narodzenie Pana w moim sercu, ja już teraz kształtuję swoją przyszłość… JAK MOGĘ TO ZROBIĆ?
  • w Adwencie jest „czas wieczny” – chcemy, aby życie trwało wiecznie, ale tak się nie dzieje, stąd tęsknota za szczęściem wiecznym u Boga… Odkupienie już się dokonało, teraz oczekujemy, aż Pan przyjdzie i zabierze nas do siebie… JAK TEGO OCZEKIWAĆ?

Adwentowe drogowskazy

Drogowskazami tymi mogą być niedzielne Ewangelie. Na rok A są to teksty następujące:

1 niedziela: Mt 24,37-44 (potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa),

2 niedziela: Mt 3,1-12 (Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu),

3 niedziela Adwentu: Mt 11,2-11 (na Chrystusie spełniają się przepowiednie),

4 niedziela Adwentu: Mt 1,18-24 (Jezus narodzi się z Maryi, poślubionej potomkowi Dawida).

Dodatki

Sprawdzian krzyżówkowy.

Historia pochodzenia opłatków.

Czy wiesz, że…