Proste metody aktywizujące

Grupa docelowa: Katecheci Rodzaj nauki: Metoda Tagi: Klanza Szczecin, Metody aktywizujące, Wielki Post

Przypowieść o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu

Cel – przypomnienie warunków dobrej spowiedzi, opowieści biblijnej, Często przy spowiedzi świętej na początku mówimy: „Moja spowiedź była dobra”. Możemy na kartkach wypisać wszystkie sytuacje, czy skutki dobrej spowiedzi, wszystko, po czym możemy się zorientować, że spowiedź była dobra. Kartki potem przyklejamy na wcześniej przygotowane arkusze z hasłami – warunki dobrej spowiedzi i omawiamy, dlaczego właśnie tam umieściliśmy te karteczki? Omówienie ogólne sytuacji (jeden arkusz może być przeładowany, na innym może być mniej – dlaczego?). Komentarz – co roku przeżywamy czas Wielkiego Postu. Na swój sposób bardzo mocno przeżył go też syn z przypowieści. Praca z tekstem – zaznaczyć, jakie fragment opowieści możemy nazwać „Wielkim Postem” syna marnotrawnego? Co jest w tym fragmencie najważniejsze? Do jakiego „zmartwychwstania” prowadzi ten „wielki post”?

Czas upragniony.

Drugie czytanie ze środy popielcowej – 2 Kor 5,20 – 6,3. „Oto teraz czas upragniony…” jak to uczynić, aby Wielki Post był czasem upragnionym? Abyśmy nie mogli się go doczekać?

Budzenie się do życia.

Zamiast mówić o tym, czego nie wolno, lepiej pokazać to, co WOLNO  w czasie Wielkiego Postu. Ten czas nie jest czasem odchudzania przez post, ale nabierania siły. Przyroda na wiosnę budzi się do życia. Wielki Post – jako czas powrotu do życia!

Szczepionka

Na kartkach wypisujemy nie lubiane przeze mnie cechy człowieka. Potem pozbywamy się ich – zgniatamy kartki (nie drzemy ich!) i wrzucamy do worka na śmieci. Pozbywamy się ich. Potem jednak z worka je wyciągami i robimy ich analizę – jakich cech jest najwięcej. Metoda prezentacji – słoneczko. Te cechy są jak wirusy, które sprawiają, że człowiek choruje. Zatem warto się przeciwko nim zaszczepić. W grupach wymyślamy szczepionkę przeciw danym wirusom – każda grupa bierze od siebie jeden z promyczków słoneczka – grupę kartek.

Czas wolności

Praca z tekstem Iż 58,1-9 („rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli… dzielić swój chleb z głodnym…”). Przełożyć język biblijny na wydarzenia z naszego życia.

Kuszenie Jezusa na pustyni (Mt 4,1-11)

Co chciał osiągnąć diabeł przez to kuszenie do Jezusa? 3 rodzaje pokus: wykorzystanie ludzkich pragnień (np. głodu), wystawianie Boga na próbę), złudzenie, że wszystko na tym świecie jest własnością diabła (wszystko za pokłon).

Cztery strony krzyża.

Modlitwa – jałmużna – post – miłość. PYTANIE – jak pokazać Wielki Post jako czas wzrastania w wierze, a nie tylko wymagań moralnych???