Skrzydlate słońce

Grupa docelowa: Dorośli Rodzaj nauki: Homilia Tagi: Księga Malachiasza, Łk 11, Malachiasz, Ml 3, Ps 1, Słońce skrzydlate

1. Czytamy dzisiaj zakończenie Księgi Malachiasza, czyli de facto zakończenie Starego Testamentu.

2. Prorok zapowiada dzień sądu, który dla złych będzie dniem zniszczenia i spalenia na popiół jak w piecu. Sprawiedliwi będą otoczeni życiem i uzdrowieniem, którymi obdarzy nas przychodzący Chrystus Zbawiciel.

3. Zapowiedzią tego przyjścia jest skrzydlate słońce – jeden z najbardziej interesujących symboli starożytności. Słońce z promieniami jest ładne, lecz słońce ze skrzydłami wygląda przepotężnie i budzi respekt.

4. Prawdopodobnie obraz słońca został zaczerpnięty od proroka Izajasza, który mówi, że w dniach chwały Jerozolima nie będzie potrzebowała słońca, bo Pan będzie w niej wieczną światłością.

5. Tak będzie w przyszłości. Teraz Jerozolimę i cały Izrael ochrania system wojskowy Żelazna Kopuła. A Ciebie, Boże chwały i pokoju, prosimy, abyś tym pokojem obdarzył każdy z zapalnych punktów na ziemi.

Radonie, 12 października 2023, Ml 3,13-20a; Ps 1; Łk 11,5-13