Proste metody aktywizujące

Grupa docelowa: Katecheci Rodzaj nauki: Metoda Tagi: Metody aktywizujące, Proste metody

WSTĘP

 • Przedstawienie siebie i celu naszych zajęć – poznanie metod aktywizujących ucznia, zastosowanie ich do różnych tematów katechezy, możliwość zastosowania również na innych spotkaniach np. grup parafialnych, nie daje gotowych odpowiedzi, ale zachęcam do poszukiwania,
 • Podstawa programowa a styl katechizacji!!!
 • Nie będziemy tu poruszali spraw dyscypliny na katechezie – na to jest zupełnie odrębny kurs do ewentualnego zastosowania,
 • Konfucjusz: “powiedz, a zapomnę; pokaż, a zapamiętam; pozwól wziąć udział, a zrozumiem”,
 • Warto dzielić się pomysłami i dobrymi scenariuszami zajęć, aby sobie nawzajem pomagać i wspierać się,
 • ZASADY PORZĄDKOWE: szanujemy się nawzajem, wyłączamy telefony komórkowe, jeśli ktoś nie chce wziąć udziału w ćwiczeniu – ma do tego prawo, będzie przerwa na mały posiłek.

METODY AKTYWIZUJĄCE

KOSZ NA ŚMIECI

 • co chcesz zostawić za sobą wychodząc ze szkoły? Czego chcesz się pozbyć? O czym jak najszybciej zapomnieć? (kartki z bloczku), worek na śmieci,
 • zgniatanie i wrzucenie do kosza,
 • analiza śmieci – to są problemy szkoły, warto potem poszukać sposobów, jak z nimi sobie poradzić…
 • zastosowanie: tworzenie kontraktu z uczniami, analiza problemów związanych z wiarą, np. spowiedź, zło i cierpienie, zastosowanie do konkretnej postaci – co ci się nie podoba w postępowaniu jakiegoś bohatera, można to zastosować do np. pobytu w seminarium, chodzenia do kościoła, nudnej modlitwy i innych trudnych sytuacji,
 • potem – – metaplan lub poszukanie miotły na te śmieci…

METAPLAN

 • prezentacja tabelki – jak jest – – jak powinno być – – dlaczego tak nie jest – – co można zrobić, aby to zmienić; temat: życie w seminarium, wiara młodzieży, Kościół w dzisiejszym świecie, rola kapłana, zrozumienie bierzmowania…

PODSTAWKA

 • Katecheza o roli alkoholu, (podstawki, kartki a4, klej)

KOMU SERCE?

 • Dyskusyjna metoda pustego krzesła (scenariusz)

TANIEC

 • Carnevalito – na rozruszanie

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

 • Zastosowanie – Ustalanie zasad lub ich głębsze zrozumienie, np. mamy przykazania, pewnych rzeczy zakazują, pewne rzeczy dozwalają, nakazują, czasem czegoś nie rozumiem i musze się spytać, czy to mogę czy nie; doskonale służy ku temu sygnalizacja świetlna… (kółka papierowe, papier a3, klej)

GRA RPG

 • Czy mógłbyś być uchodźcą? (scenariusz na luźną lekcję)

POLE DO WPISANIA

 • DEKALOG i człowiek sukcesu (formularze)

KOLAŻ

 • Pokazać adwent pod postacią kolażu (gazety, klej, arkusze papieru a3 lub większe)

GRA PLANSZOWA

 • małżeństwo, kapłaństwo,

TELEGRAM

 • Katecheza o Amnonie i Tamar!!!
 • inne zastosowania: wiara, nadzieja, miłość, powołanie – zachorowały… co jest potrzebne, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia?

RECEPTA

 • polska katecheza jest chora, jakie leki można jej przepisać?

INFORMACJA ZWROTNA I ZAKOŃCZENIE

 • Co ci się podobało w naszych zajęciach?
 • Co ci się nie spodobało? Czego zabrakło?
 • Jakie metody możesz zastosować w swojej szkole?
 • Czego chciałbyś się jeszcze nauczyć na takich warsztatach?
 • Jakie konkretne tematy chciałbyś mieć opracowane metodami aktywizującymi? Wymień kilka tematów.