Wszystkim we wszystkich

Grupa docelowa: Dorośli Rodzaj nauki: Homilia Tagi: Kol 3, Łk 6, Ps 145

1. Świat, w którym Chrystus będzie „wszystkim we wszystkich” nie jest jakąś mrzonką czy fantazją. On już trwa, istnieje. On już się zaczął, odkąd Chrystus zmartwychwstał. Dla nas rozpoczął się, gdy przyoblekliśmy się na naszym chrzcie św. w nowego człowieka.

2. Oczywiście, nie brakuje teraz głodnych, spragnionych, płaczących i odrzuconych. Lecz zapoczątkowany przez Pana proces odnowy nie zatrzyma się już!

3. On to obiecał! Nasycenie, śmiech i radość, królestwo niebieskie są faktem, ponieważ Jezus tak powiedział, i to nam obiecał.

4. Szukajmy tego, co w górze, gdzie jest Pan! Dążmy do tego, co w górze!

5. Ty nam oznajmiasz Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego królestwa!

Radonie, 13 września 2023, Kol 3,1-11; Ps 145; Łk 6,20-26