Lutownica

Lutownica to strona Ojca Marka Kosacza OP. Znajdziesz tutaj konspekty katechez, scenariusze zajęć dla młodzieży, studentów, dorosłych, metody dla katechetów i prowadzących różne spotkania. Są również homilie i notatki do kazań, pomysły na dyskusje w rodzinnym gronie. Krótko mówiąc: edukacja i inspiracja! Materiały sukcesywnie umieszczane, uzupełniane i poprawiane.